voortgang
23 juni 2020
Niet langer gebruik maken van een dvd voor het uitwisselen van radiologische beelden en verslagen. Dat is het doel van DVDexit, onderdeel van het programma Twiin. Wanneer ziekenhuizen zich uiterlijk 31 juli aanmelden bij het project, dan is de dvd vanaf 1 september 2020 overbodig.

Op 1 mei is voor deze landelijke voorziening het contract tussen VZVZ en Alphatron getekend. Hiermee werd het startschot gegeven voor de aansluiting van elk ziekenhuis in Nederland. Via een portaal (integratieniveau 1 en 2) of vanuit hun digitale werkomgeving (integratieniveau 3 en 4). St Jansdal was als koploper het eerst aangesloten ziekenhuis en heeft inmiddels de eerste beelden uitgewisseld met de Radiotherapiegroep.

Sindsdien groeit het aantal aanmeldingen snel. Inmiddels heeft bijna 80% van alle ziekenhuizen toegezegd zich aan te sluiten. Daarvan hebben 23 ziekenhuizen daadwerkelijk de overeenkomst getekend en zijn 19 ziekenhuizen al aangesloten. Ook heeft meer dan de helft van de UMC’s zich aangemeld. Het is belangrijk dat deze grootgebruikers van radiologische beelden en verslagen meedoen. Zij hebben vaak een spilfunctie binnen de ziekenhuisoverstijgende zorgverlening in de regio.

Snel bijleren en kortere doorlooptijd

De projectleiders van Twiin staan klaar om ziekenhuizen te ondersteuning bij de aansluiting. Ze voorzien betrokkenen van informatie over onder andere de inrichting van het adresboek en privacy-aspecten. De projectleiders houden elkaar goed op de hoogte van obstakels die ze in de verschillende regio’s tegenkomen bij het aansluiten. Dit iteratieve proces zorgt ervoor dat iedereen snel bijleert en de doorlooptijd steeds korter wordt.

Ziekenhuizen delen hun ervaringen

Diverse ziekenhuizen hebben al ervaringen met deeloplossingen voor het uitwisselen van beelden en verslagen en ook met de gekozen landelijke voorziening. Hiervan wordt gebruikt gemaakt in klankbordgroepen binnen Twiin en zij worden uitgenodigd hun ervaringen te delen, zoals bijvoorbeeld het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Betrokkenheid leveranciers belangrijk

PACS- en EPD-leveranciers spelen een belangrijke rol bij het aansluiten van de ziekenhuizen. Ook met hen is geregeld contact om de integratie van hun systeem met het Twiin-netwerk soepel te laten verlopen.

Uitwisselen van beelden en verslagen binnen de eigen werkomgeving

Met begeleiding van Alphatron doorlopen steeds meer ziekenhuizen de acceptatietesten. We zien dat veel ziekenhuizen kiezen voor integratieniveau 3 of 4. De beelden laden dan direct in het PACS waarmee al gewerkt wordt. Bij het uitwisselen van beelden en verslagen gaat Twiin uit van een verwijzing. Dus toestemming van de patiënt mag verondersteld worden. De zorgverlener weet vooraf naar wie het onderzoek opgestuurd moet worden. Binnenkort zijn instructiefilmpjes over de verschillende integratieniveaus beschikbaar op Twiin.nl.

Werken vanuit een tijdlijn blijft het doel

Dvd’s de zorg uitkrijgen is een eerste stap. In de toekomst komen beelden en verslagen van een patiënt beschikbaar op volgorde van tijd in de werkomgeving van de zorgverlener, de zogenaamde tijdlijn. Ook als ze gemaakt zijn bij andere zorgaanbieders. Het ontwerp, de bouw en implementatie van deze volledige oplossing vergt echter veel tijd.

Wat is Twiin?

Twiin is van en voor de zorg, en heeft als doel het beschikbaar stellen en/of uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners onderling én met patiënten. De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt.

Binnen het programma Twiin vertegenwoordigen verschillende zorgkoepels het zorgveld. Twiin ontwikkelt op basis van behoeften en noodzaak en houdt rekening met de bestaande infrastructuren en oplossingen. Zo komen we, met gebruik van (inter)nationale standaarden, tot landelijke uitwisseling.