De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt

Zorgverleners kunnen veilig medische gegevens uitwisselen met elkaar én met patiënten. Dit willen zorgpartijen voor elkaar krijgen. Hoe? Met het ambitieuze programma Twiin: landelijke afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen voor veilige communicatie.
Twiin interoperabiliteitsmodel met knooppunten, gemeenschappelijke voorzieningen en zorgtoepassingen

Afsprakenstelsel en Architectuur

Twiin ontwikkelt een landelijk afsprakenstelsel met afspraken op elk niveau van gegevensuitwisseling. Helder wordt hoe de uitwisseling van medische gegevens technisch mogelijk is. Twiin maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande afsprakenstelsels en infrastructuren.

Knooppunten

Via een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt (GTK) kunnen zorgaanbieders informatie delen met andere zorgaanbieders en patiënten. Via een GTK komen gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar voor gebruik. Een GTK voldoet aan alle afspraken uit het afsprakenstelsel.

Zorgtoepassingen

Via Twiin kunnen zorgverleners uiteindelijk alle type informatie delen voor meerdere zorgprocessen. Het programma Twiin pakt dit gefaseerd per use case op.

Gemeenschappelijke voorzieningen

Het programma Twiin stelt gemeenschappelijke voorzieningen vast die nodig zijn voor het uitwisselen van gegevens. Denk aan identificatie, beveiliging of authenticatie. Twiin zorgt dat bestaande voorzieningen hiervoor worden gebruikt en indien nodig ontwikkelt Twiin nieuwe voorzieningen. Al deze voorzieningen zijn beschikbaar via GTK’s.

Pilots

Twiin staat voor een intensieve samenwerking met zorgaanbieders en leveranciers. Tijdens pilots testen we gezamenlijk wat werkt in de praktijk. Pilots bestaat uit technisch testen: modeleren, valideren, simuleren en testen van de specificaties door leveranciers. Ook beproeven we het afsprakenstelsel en de architectuur.