De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt

Zorgverleners kunnen veilig medische gegevens uitwisselen met elkaar én met patiënten. Dit willen zorgpartijen voor elkaar krijgen. Hoe? Met het ambitieuze programma Twiin: landelijke afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen voor veilige communicatie.
Twiin interoperabiliteitsmodel met knooppunten, gemeenschappelijke voorzieningen en zorgtoepassingen

Afsprakenstelsel en Architectuur

Twiin ontwikkelt een landelijk afsprakenstelsel met afspraken op elk niveau van gegevensuitwisseling. Helder wordt hoe de uitwisseling van medische gegevens technisch mogelijk is. Twiin maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande afsprakenstelsels en infrastructuren.

Knooppunten

Via een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt (GTK) kunnen zorgaanbieders informatie delen met andere zorgaanbieders en patiënten. Via een GTK komen gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar voor gebruik. Een GTK voldoet aan alle afspraken uit het afsprakenstelsel.

Zorgtoepassingen

Via Twiin kunnen zorgverleners uiteindelijk alle type informatie delen voor meerdere zorgprocessen. Het programma Twiin pakt dit gefaseerd per use case op.

Gemeenschappelijke voorzieningen

Het programma Twiin stelt gemeenschappelijke voorzieningen vast die nodig zijn voor het uitwisselen van gegevens. Denk aan identificatie, beveiliging of authenticatie. Twiin zorgt dat bestaande voorzieningen hiervoor worden gebruikt en indien nodig ontwikkelt Twiin nieuwe voorzieningen. Al deze voorzieningen zijn beschikbaar via GTK’s.

PROVES

Twiin staat voor een intensieve samenwerking met zorgaanbieders en leveranciers. In PROVES Twiin testen we gezamenlijk wat werkt in de praktijk.

  • PROVES Proves of Concept

POC bestaat uit technisch testen: modeleren, valideren, simuleren en testen van de specificaties door leveranciers. Ook beproeven we het afsprakenstelsel en de architectuur. 

  • PROVES Pilots

Een geteste oplossing gaat naar productie en start met een PROVES Pilot (tussen GTK’s). In de Pilots toetsen we samen met zorgaanbieders en leveranciers het afsprakenstelsel en de architectuur.

PROVES start met de use cases Beeldbeschikbaarheid en uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen ziekenhuizen.