Twiin is een samenwerkingsverband waarin zorgaanbieders, leveranciers en partners werken aan het Twiin Afsprakenstelsel. 

Probleem:

Zorgaanbieders maken onderlinge afspraken op sectorniveau of sluiten regionale overeenkomsten.

Wat is Twiin-1

Hierdoor kunnen we patiëntgegevens niet uitwisselen buiten de sector of regio. Landelijke databeschikbaarheid is zo niet mogelijk.

Wat is Twiin-2

Oplossing:

Twiin verbindt zorgaanbieders. Het Twiin Afsprakenstelsel slaat een brug tussen individuele oplossingen en overeenkomsten. 

Eén handtekening is voldoende om samen te werken. In het afsprakenstelsel staat precies beschreven hoe we elkaar vinden. Op organisatorisch, juridisch én technisch vlak. 

Wat is Twiin-3

Resultaat:

Zo ontstaat een groeistrategie voor landelijke uitwisseling. Welke techniek je ook gebruikt. 

Wat is Twiin-4