Sneller, veiliger en goedkoper

Twiin maakt afspraken op zeven verschillende niveaus. Afspraken die Twiin maakt op organisatieniveau gaan over de wijze van samenwerken, over de wijze van identificeren van patiënten maar bevat ook het juridisch kader. Op zorgprocesniveau worden afspraken gemaakt over het identificeren van elke patiënt via het BSN-nummer. Twiin maakt ook afspraken op het niveau van wet- en regelgeving. Zo houdt Twiin de Wegiz nauwlettend in de gaten en brengt kennis en kunde in bij het tot stand komen van deze wet.
  • Sneller

Door op Twiin aan te sluiten is het doel: de juiste informatie, op het juiste moment op de juiste plek sneller binnen handbereik. Twiin is een verbindend afsprakenstelsel en door te voldoen aan Twiin ga je aan de slag met gemeenschappelijke voorzieningen en generieke functies. Je kunt er ook voor kiezen om zelfstandig aan te sluiten bij afzonderlijke initiatieven. Waarschijnlijk ben je dan op een onderwerp eerder klaar met implementeren. Maar uiteindelijk zul je dan zelfstandig op meerdere initiatieven moeten aansluiten. Als deze initiatieven niet op elkaar zijn afgestemd, zoals wel gebeurt in het Twiin Afsprakenstelsel, blijkt dat je meer tijd kwijt bent. Twiin gidst jou sneller naar de juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plek.

  • Veiliger

Binnen het Twiin Afsprakenstelsel is het Twiin Vertrouwensmodel ontwikkeld. Dit model ziet toe op het onderlinge vertrouwen tussen zorgaanbieders, de zorgverleners en haar patiënten en borgt daarmee de vertrouwelijkheid van het medische dossier. Door aan te sluiten op Twiin kan je erop vertrouwen dat het delen van gegevens veilig verloopt. Het vertrouwensmodel voldoet aan wet- en regelgeving.

  • Goedkoper

Twiin werkt met het één handtekeningprincipe. Wanneer je gegevens wilt uitwisselen zul je afspraken moeten maken met de zorgaanbieder waarmee je wilt uitwisselen. Wanneer je met alle zorgaanbieders in Nederland gegevens wilt uitwisselen zul je elke keer opnieuw afspraken moeten maken en een handtekening moeten zetten onder een contract. Je aansluiten bij Twiin betekent één handtekening en uitwisselen met alle andere aangesloten zorgaanbieders. Dit scheelt tijd én geld.

Om sneller, veiliger en goedkoper gegevens uit te wisselen hebben we elkaar nodig. Hoe meer partijen gaan samenwerken, hoe meer relaties ontstaan, waardoor de complexiteit toeneemt. Om de complexiteit beheersbaar te houden werkt Twiin met ontzorgrollen. De rollen die Twiin kent zijn: dienstverlener, beheerder, applicatie en netwerk. De rollen zijn bedoeld om de zorgaanbieder te ontlasten. Om in aanmerking te komen voor de titelrol moet elke deelnemer voldoen aan verschillende voorwaarden. Binnen Twiin wordt gesproken over de term GtK. Dit staat voor Gekwalificeerd Twiin Knooppunt.

Dienstverlener, beheerder applicatie en netwerk