Toolkit

De toolkit bevat hulpmiddelen voor deelname en implementatie aan het Twiin Afsprakenstelsel. Je kunt hierbij denken aan posters, checklisten, modelovereenkomsten, FAQ's en bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden.

Op dit moment zijn er 3 tools beschikbaar. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de volgende tools: Format Metadata, Deelnemersovereenkomst en Format gebruik BSN in XDS.