De vraag naar een landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg neemt toe, met behoefte aan landelijke afstemming over architectuur en afspraken. Hiervoor is door Twiin een afsprakenstelsel uitgewerkt waarin ook mogelijke architectuur oplossingen zijn uitgewerkt. Het afsprakenstelsel beschrijft afspraken, procedures, (internationale) standaarden, en (aansluit)eisen. De architectuur bevat uitgangspunten (architectuurprincipes), modellen, concepten, ontwerpen en implementatiehandleidingen.

Twiin realiseert een afsprakenstelsel op alle lagen van ​het interoperabiliteitsmodel voor het veilig en betrouwbaar delen van gegevens in de zorg. In het afsprakenstelsel staat beschreven hoe de beschikbaarheid van gegevens voor landelijke zorgtoepassingen werkt door bestaande zorgnetwerken, zoals XDS, LSP,  en leveranciersnetwerken, en gemeenschappelijke voorzieningen in samenhang te verbinden. Met het afsprakenstelsel verbeteren we de zorg en verminderen we de registratielast. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het updaten van het Twiin Afsprakenstelsel 10 bèta. En met goed resultaat. Na weken van schrijven en afstemmen kan nu gezegd worden: het Twiin Afsprakenstelsel 1.1 bèta is beschikbaar.

Het Twiin Afsprakenstelsel 1.1 bèta is een solide basis voor beproeving. Dit betekent dat alle afspraken en informatie, beschreven in het huidige document, goed zijn om een start te maken het uitwisselen van digitale gegevens in de zorg. 

Het Twiin Afsprakenstelsel
Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een set van afspraken, procedures en regels op het gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen en techniek. Daarnaast beschrijft het stelsel hoe verschillende deelnemende zorgaanbieders met elkaar samenwerken en welke verantwoordelijkheden daarbij komen kijken. Naast afspraken over de governance bevat het afsprakenstelsel ook een architectuur. De architectuur bevat uitgangspunten, modellen, concepten, ontwerpen en implementatiewijzers zodat ook zelf aan de slag gegaan kan worden met de beproeving van het Twiin Afsprakenstelsel.

Naar het Twiin Afsprakenstelsel