Afbeelding 10 vragen over Twiin

Veelgestelde vragen over Twiin

Regelmatig krijgen we vragen over Twiin. Hierbij de antwoorden op de meest gestelde vragen.

1. Wat is het Twiin Afsprakenstelsel?

Het Twiin Afsprakenstelsel is een set samenwerkingsafspraken voor het veilig en betrouwbaar beschikbaar maken en uitwisselen van gezondheidsgegevens. In het generieke deel staan onder andere het Twiin Vertrouwensmodel en de technische kern. In het specifieke deel staan de implementatiewijzers per zorgtoepassing.  

2. Wie is Twiin?

Twiin is een samenwerkingsverband waarin zorgaanbieders, leveranciers en partners werken aan het Twiin Afsprakenstelsel.  

3. Wat is de meerwaarde van Twiin?

1. Één handtekening: 

Landelijk gezondheidsgegevens delen vraagt in de huidige situatie om afspraken met alle zorgaanbieders waarmee je wilt delen. Dit kan oplopen tot tientallen handtekeningen onder individuele samenwerkingsovereenkomsten. Aansluiten bij Twiin betekent na validatie één handtekening op één overeenkomst met andere gevalideerde Twiin Deelnemers.  

2. Veilig en betrouwbaar:   

Wanneer jij door Twiin bent gevalideerd voor een zorgtoepassing, kun je gegevens delen met alle andere gevalideerde Twiin Deelnemers voor die zorgtoepassing.  Validatie zorgt ervoor dat je erop kunt vertrouwen dat alle deelnemers voldoen aan dezelfde afspraken.   

3. Actief meedenken & passende ondersteuning:   

Twiin werkt graag samen met jou aan een actueel en praktisch toepasbaar afsprakenstelsel. Door mee te doen aan Twiin, kun je invloed uitoefenen op de inhoud van het Twiin Afsprakenstelsel. Bijvoorbeeld door mee te denken tijdens reviewsessies. De meeste deelnemers van Twiin hebben een Twiin Dienstverlener die hen ondersteund bij het toegroeien naar Twiin. Daarnaast biedt Twiin een toolkit met praktische documenten om het aansluiten op het Twiin Afsprakenstelsel makkelijker te maken. Het groeimodel is zo’n document. Ook publiceren we regelmatig kennisdocumenten en organiseren we bijeenkomsten om de samenwerking te versterken. 

4. Hoe past Twiin in de Nationale Visie en Strategie?

Twiin werkt mee aan de Nationale Visie en Strategie. We lopen vooruit op deze visie, doordat veel onderdelen van het Twiin Afsprakenstelsel al concreet zijn uitgewerkt. We passen bij plateau 1 (interoperabiliteit) en leggen de basis voor plateau 2 (netwerkzorg).  Twiin is advies- en gesprekspartner van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Waar nodig passen we het Twiin Afsprakenstelsel aan op ontwikkelingen in het veld.   

5. Hoe verhoudt Twiin zich tot diverse uitwisselsystemen?

Het Twiin Afsprakenstelsel is geen systeem. Uitgangspunt van Twiin is het (her)gebruik van bestaande oplossingen. Door aan te sluiten als deelnemer bij het Twiin Afsprakenstelsel kunnen zorgaanbieders de juiste afspraken maken over het veilig delen van gegevens via hun eigen systemen. Die afspraken maken zorgaanbieders eerst binnen hun eigen samenwerkingsverband en uiteindelijk ook landelijk. Met deze afspraken werken we toe naar ons doel: 'de juiste informatie, op de juiste plek op het juiste moment voor zorgverlener en patiënt'. Ongeacht welke techniek of infrastructuur of welk systeem je gebruikt.

5. Hoe verhoudt Twiin zich tot diverse uitwisselsystemen?

Binnen Twiin is een tijdelijke oplossing ontwikkeld voor het versturen van beelden. Die oplossing heet het Twiin Portaal (voorheen DVD Exit). Het Twiin Afsprakenstelsel heeft een breder doel. We maken een afsprakenstelsel dat leveranciersonafhankelijk is en toepasbaar voor verschillende zorgtoepassingen. Het Twiin Afsprakenstelsel is ook gericht op bijvoorbeeld het uitwisselen van verwijsbrieven en de BgZ. En dan niet alleen door middel van verzenden (push-verkeer), maar ook door middel van raadplegen (pull-verkeer). Twiin Portaal is in beheer van VZVZ.  

7. Voor welke sectoren is Twiin nu actief?

Op dit moment is Twiin voornamelijk actief voor de medisch specialistische zorg. Maar we zetten ook de eerste stappen in de VVT-sector en binnen geboortezorg. 

8. Welke gegevens kan ik uitwisselen met Twiin?

Vooralsnog zijn Basisgegevensset Zorg (BgZ) en Beeldbeschikbaarheid als zorgtoepassing uitgewerkt in het Twiin Afsprakenstelsel. Voor eOverdracht (verpleegkundige overdracht) en Geboortezorg maken we een eerste aanzet. Het Twiin Afsprakenstelsel biedt volop ruimte om in samenspraak met deelnemers ook andere zorgtoepassingen uit te werken. 

9. Ik wil als zorgaanbieder meedoen aan Twiin, wat moet ik doen?

De eerste stap is een Twiin Dienstverlener inschakelen. Vervolgens teken je de Twiin Deelnemersovereenkomst en stippel je samen met je dienstverlener jouw groeipad uit om te voldoen aan het Twiin Afsprakenstelsel. Daarnaast praat je direct mee over de verdere ontwikkeling van het Twiin Afsprakenstelsel.  

10. Mag je alleen meedoen met Twiin als je aan álle voorwaarden voldoet?

Nee. Twiin beseft goed dat je nog niet direct aan alle eisen kan voldoen. Door het tekenen van de Twiin Deelnemersovereenkomst zet je de eerste stap en groei je toe naar het voldoen aan het Twiin Afsprakenstelsel. Dat doet iedereen op zijn eigen tempo. Wel zijn de minimale randvoorwaarden voor de uitwisseling van gegevens direct na ondertekenen van de deelnemersovereenkomst verplicht. Met samenwerkende zorgaanbieders bepaal je onderling welke invulling je geeft aan de andere voorwaarden. Op deze manier kan de deelnemersovereenkomst direct gebruikt word