Taartpunt op interoperabiliteitslagen
Twiin realiseert een landelijk afsprakenstelsel op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel voor het veilig en betrouwbaar delen van gegevens in de zorg. Wat betekent dat concreet?

Twiin maakt afspraken op zeven verschillende niveaus. Deze niveaus lees je terug in de opengesneden taartvorm. Afspraken die Twiin maakt op organisatieniveau gaan over de wijze van samenwerken, over de wijze van identificeren van patiënten maar bevat ook het juridisch kader. Op
zorgprocesniveau worden afspraken gemaakt over het identificeren van elke patiënt via het BSN-nummer. Twiin maakt ook afspraken op het niveau van wet- en regelgeving. Zo houdt Twiin de Wegiz nauwlettend in de gaten en brengt kennis en kunde in bij het tot stand komen van deze wet.
De afspraken worden verzameld in een online dynamisch document: het Twiin Afsprakenstelsel. Met de afspraken die Twiin maakt, verbinden bestaande zorginitiatieven, zorgnetwerken en voorzieningen met elkaar. Daarom noemen we Twiin ook wel een verbindend afsprakenstelsel.

Overzicht van wie er bij Twiin aan tafel zitten

Afsprakenstelsel en Architectuur

Twiin ontwikkelt een landelijk afsprakenstelsel met afspraken op elk niveau van gegevensuitwisseling. Helder wordt hoe de uitwisseling van medische gegevens technisch mogelijk is. Twiin maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande afsprakenstelsels en infrastructuren.

Knooppunten

Via een Gevalideerd Twiin Knooppunt (GTK) kunnen zorgaanbieders informatie delen met andere zorgaanbieders en patiënten. Via een GTK komen gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar voor gebruik. Een GTK voldoet aan alle afspraken uit het afsprakenstelsel.

Zorgtoepassingen

Via Twiin kunnen zorgverleners uiteindelijk alle type informatie delen voor meerdere zorgprocessen. Het programma Twiin pakt dit gefaseerd per use case op.

Gemeenschappelijke voorzieningen

Het programma Twiin stelt gemeenschappelijke voorzieningen vast die nodig zijn voor het uitwisselen van gegevens. Denk aan identificatie, beveiliging of authenticatie. Twiin zorgt dat bestaande voorzieningen hiervoor worden gebruikt en indien nodig ontwikkelt Twiin nieuwe voorzieningen. Al deze voorzieningen zijn beschikbaar via GTK’s.

Pilots

Twiin staat voor een intensieve samenwerking met zorgaanbieders en leveranciers. Tijdens pilots testen we gezamenlijk wat werkt in de praktijk. Pilots bestaat uit technisch testen: modeleren, valideren, simuleren en testen van de specificaties door leveranciers. Ook beproeven we het afsprakenstelsel en de architectuur.