Voorkant ziekenhuis St Jansdal

Een vlotte en pragmatische samenwerking tussen zorginstelling en leverancier

Ziekenhuis St Jansdal kan als eerste ziekenhuis beelden en verslagen uitwisselen met Twiin. CIO Robbert Dijkhuizen, Twiin-projectleider Gijs Schilten en John Emmerik, Managing Director Agfa HealthCare werkten intensief samen en vertellen over hun ervaringen.

Robbert steekt van wal, “We werken vaak regio-overstijgend en willen snel van de inefficiënte werkwijze met dvd’s af.” De op XDM gebaseerde oplossing is volgens Robbert niet het eindplaatje, zoals hij ook al in Zorgvisie vertelde, maar een startpunt. "We zullen daarna verder moeten in de XDS route. Maar het primaire belang is landelijke dekking en werkafspraken, onafhankelijk van de leverancier die je kiest. Er is verbinding tussen meerdere partijen nodig."

Korte lijntjes, enthousiasme en goede samenwerking zijn dé succesfactoren

Voor Gijs springen de korte lijntjes tussen Twiin, Agfa en St Jansdal eruit als succesfactor. “Ook Agfa kon snel schakelen om de integratie vanuit het PACS tot stand is brengen. Iedereen wilde zijn nek uitsteken.” Snelheid kan volgens Robbert wel een valkuil zijn. “Organisatorisch al starten voordat het intern is afgestemd, werkt niet. Daarnaast heeft schakelen tussen de teams van Twiin en Alphatron even tijd gekost. Maar overall ging het heel soepel.”

Vanaf het begin samen optrekken

Robbert raadt iedere CIO aan dit initiatief te omarmen. “Want dan kun je beelden opsturen in plaats van op dvd’s branden en ben je niet afhankelijk meer van de beperking van een enkel regionaal netwerk.” Gijs geeft als tip mee om vanaf het begin goed te communiceren tussen de driehoek ziekenhuis, PACS-leverancier en Twiin. “Het werkt sneller als je direct samen optrekt. Je kunt niet verwachten dat als je als ziekenhuis en Twiin stappen zet, je PACS-leverancier binnen een paar dagen aanhaakt.”

Koppelen van systemen mag geen probleem zijn, wanneer de intrinsieke motivatie het verbeteren van de zorg is

John vond het niet vreemd om als PACS-leverancier zijn systeem te koppelen aan dat van concurrent Alphatron, dat de functionaliteit voor het uitwisselen van beelden en verslagen voor Twiin Beeld levert. “Dat is geen issue geweest. We zijn bij Agfa altijd bezig met onze intrinsieke motivatie. Wij willen de zorg verbeteren. En als dit de gekozen oplossing is om de zorg te verbeteren, dan ondersteunen we daarbij.” De enige kanttekening was voor hem de snelheid van het proces. “Voordat we ons goed en wel hadden ingelezen, kregen we al vragen. Dat enthousiasme is goed, maar voor ons was het belangrijk eerst de bedoeling helder te hebben.”

Geen extreme kosten

Zijn enthousiasme brengt Robbert graag actief over op collega-CIO’s. “Het interview met Anil, directeur bij VZVZ, in Zorgvisie heeft wel getriggerd. Ook laat ik waar dat kan zien wat kan en hoe het werkt.” Volgens Robbert is een ander deel van het succes te danken aan het kostenplaatje. “Het mooie van deze oplossing is dat je geen extreme kosten hebt. De infrastructuur wordt door de zorgverzekeraars betaald. Je maakt wel wat kosten als je de beelden direct wilt integreren in je PACS. Maar dat is te overzien.”

Gewoon van start gaan

“Ik denk dat het belangrijk is om, net als St Jansdal, gewoon van start te gaan”, benadrukt John als hij de verdere uitrol van Twiin schetst. “Ook al weet je niet precies wat er op je afkomt. Onze gezamenlijke insteek was heel pragmatisch: we kijken op basis van nacalculatie naar het aantal manuren. Dat zal te overzien zijn. Bij St Jansdal hebben we gezegd ‘begin gewoon, wij helpen wel’. Dat zeggen we ook tegen andere klanten. Voor andere ziekenhuizen kunnen we nu een concreter voorstel verstrekken voor integratie niveau 3 en 4, op basis van een geschat aantal manuren.”

Samenwerken leidt tot schaalvoordeel

Gijs is van mening dat samenwerken en communiceren voorop staan. “De ervaring die we opdoen bij de eerste aansluiting, nemen we mee naar de volgende. Regionale projectleiders praten elkaar en de mensen van Alphatron continu bij. In de praktijk blijken dingen die we vooraf bedacht hebben namelijk niet altijd even handig. Dan moeten we flexibel zijn en het proces aanpassen. Zo is het doel om eind juli alle ziekenhuizen aangesloten te hebben, nog steeds haalbaar. Inmiddels is zo’n driekwart van de ziekenhuizen geïnteresseerd of al aangesloten. Het enthousiasme van Robbert helpt enorm. Hij motiveert andere collega’s en geeft zo de juiste duwtjes op de goede plekken.”

Ook aansluiten?

Vanaf eind mei is de eerste functionaliteit binnen Twiin beschikbaar voor het uitwisselen van beelden en verslagen. Het St Jansdal is als eerste ziekenhuis aangesloten en nog dit jaar wil Twiin landelijk dekkend zijn voor het uitwisselen van beelden en verslagen. Alle ziekenhuizen in Nederland worden benaderd door een regionale projectleider en geïnformeerd over de mogelijkheden om aan te sluiten op Twiin. Ook leveranciers kunnen contact opnemen om te kijken hoe zij zorginstellingen het beste kunnen ondersteunen.

Kijk wie al aangesloten zijn

 

VZVZ en RSO Nederland

VZVZ is samen met RSO Nederland opdrachtnemer. Zij voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen uit het zorgveld (Patiëntenfederatie Nederland, NFU, NVZ, Nictiz, Citrienfonds, NVvR, FMS en ZN). VZVZ en RSO Nederland leggen verantwoording af binnen de programma governance en aan Zorgverzekeraars Nederland, die het programma financiert in de programmafase.