Sleuteloverdracht
7 oktober 2021
Tijdens de DVDexit gebruikersbijeenkomst op donderdag 7 oktober is het beheer van de landelijke voorziening overgaan naar VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie), dat ook het LSP en een aantal andere voorzieningen voor gegevensuitwisseling in de zorg beheert, zoals LSP+ en AORTA.

In 2020 leverde het programma Twiin met het project DVDexit een uitwisselportaal op (versturen van beelden en verslagen), als eerste stap naar Beeldbeschikbaarheid (beelden ophalen binnen de werkomgeving van de radioloog). Binnen een jaar zijn alle 74 ziekenhuizen aangesloten en inmiddels ook een aantal zelfstandige klinieken en centra voor medische diagnostiek. Een groeiend aantal ziekenhuizen kan ook al gegevens delen met de patiënt.

Het project DVDexit is een groot succes, stelt projectleider Onno Gabel. Dit was niet bereikt als niet álle ziekenhuizen aangesloten waren. Maar het project is natuurlijk pas geslaagd wanneer er geen dvd’s meer uitgewisseld worden. Alle ziekenhuizen aansluiten was de eerste stap.

Nu de voorziening voor het landelijk uitwisselen van beelden en verslagen volop in gebruik is, draagt projectleider Onno Gabel op 7 oktober de sleutels spreekwoordelijke over aan VZVZ, in de persoon van Tim Smits. Of het werk daarmee klaar is? Absoluut niet, dit is nog maar het begin. Een actieve gebruikersgroep werkt samen om zowel de voorziening als het gebruik verder te optimaliseren. Bijvoorbeeld met de campagne ‘Niet zonder BSN de deur uit’.

Doorontwikkeling van de voorziening bij VZVZ

Tim Smits zal de kar binnen VZVZ trekken. VZVZ ontwikkelt de functionaliteit samen met de gebruikers door, stelt Gabel. Uit de actieve deelname aan de gebruikersbijeenkomsten blijkt ook wel dat DVDexit niet alleen een technische functionaliteit is, maar een manier van samenwerken en optimaliseren, zowel tussen zorgaanbieders als binnen de zorginstelling zelf en met de eigen PACS-leveranciers.

Het gebruik van de voorziening wordt op dit moment nog verder ingebed door het structureel en gestandaardiseerd meesturen van het wettelijk verplichte BSN (burger service nummer), ter unieke identificatie van een patiënt met zijn of haar beelden.

Verstuur de BSN op de juiste  wijze mee

Onno Gabel en Tim Smits