Samenwerkingsovereenkomst getekend
9 november 2021
UMC Utrecht, Amsterdam UMC, UMCG en het Prinses Máxima Centrum hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en zetten daarmee een stap richting het veilig delen van gegevens tussen verschillende infrastructuren. Hiermee is een mooie mijlpaal bereikt. Een modelovereenkomst van deze samenwerkingsovereenkomst is nu voor alle ziekenhuizen beschikbaar.

Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders is technisch gezien al lang mogelijk. Het veilig uitwisselen is vaak een grotere uitdaging. Zorgverleners hebben beroepsgeheim en zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van een IT infrastructuur en bijbehorende afspraken, waarbij dit beroepsgeheim is geborgd.

Het vertrouwensmodel als basis van de samenwerkingsovereenkomst

 

Modelovereenkomst beschikbaar voor zorgaanbieders

De samenwerkingsovereenkomst is ontwikkeld in samenwerking met Amsterdam UMC, UMCG Groningen en UMC Utrecht, het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het programma Twiin. Het programma Twiin stelt een modelovereenkomst beschikbaar aan alle instellingen in de medisch specialistische zorg, zodat meerdere organisaties profijt hebben van dit werk. De modelovereenkomst maakt het makkelijker om onderling of in de regio eenduidig afspraken te maken over veilige gegevensuitwisseling.

Vraag de samenwerkingsovereenkomst aan

 

Vertrouwd gegevens delen

Met name de medisch specialistische zorg wil beelden en de Basisgegevensset Zorg (BgZ) kunnen uitwisselen. Hiervoor zijn infrastructuren in gebruik zoals regionale XDS netwerken. Voor het koppelen van deze infrastructuren is een vertrouwde digitale omgeving nodig. De samenwerkingsovereenkomst vertaalt bestaande wet- en regelgeving voor gegevensuitwisseling naar concrete afspraken.

Dagelijks worden al veel medische gegevens digitaal uitgewisseld. Alleen al met het Twiin portaal worden in het kader van de behandelrelatie maandelijks meer dan 60.000 onderzoeken verstuurd. Voor waarneemsituaties in de medisch generalistische zorg is een samenvatting van het patiëntendossier van de vaste arts nodig. Huisartsenposten kunnen deze medische gegevens al enige jaren opvragen via het LSP. Datzelfde geldt voor medicatieverstrekkingen. Ook hiervoor wordt conform de autorisatie-afspraken van de beroepsgroepen en instellingen uitgewisseld via het LSP. Tijdens de corona-pandemie is het tijdelijk voor SEH’en mogelijk ook de samenvatting van de medische gegevens van de patiënt bij de vaste arts op te vragen. De nodige ervaringen zijn hiermee de afgelopen jaren opgedaan.

Wat levert de samenwerkingsovereenkomst op korte termijn op

Met de samenwerkingsovereenkomst hebben drie UMC’s gewerkt aan eenduidige afspraken voor het uitwisselen van gegevens onderling tussen de eigen XDS netwerken. De samenwerkingsovereenkomst geeft eenduidig invulling aan bestaande wet- en regelgeving. Waardoor de deelnemende ziekenhuizen nu bijvoorbeeld de dossiers van oncologie-patiënten veiliger kunnen delen.

 

 

Jereon Bertens werkte mee aan de samenwerkingsovereenkomst

“Met de samenwerkingsovereenkomst realiseren we de (XDS)koppeling met UMCG en Amsterdam UMC. Met name het Prinses Máxima Centrum heeft daar veel profijt van met medebehandeling in Groningen (protonentherapie en niertransplantatie) en Amsterdam (neurochirurgie). Voor ons zijn nu vooral regionale initiatieven actueel zoals de oncologische MDO’s van Oncomid via Vitaly/XDS binnen het programma Data Delen Midden nederland”

Jeroen Bertens - ICT informatiemanager allianties, transmuraal en eHealth, UMC Utrecht