taaart
19 december 2022
“Als GtK-dienstverlener hebben RSO’s alleen maar iets te winnen”.

Een mijlpaal voor het programma Twiin, een no-brainer voor het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC). Deze innovatieve Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) uit Zuidoost-Brabant tekent als eerste de verklaring tot Gevalideerd Twiin Knooppunt (GtK) -dienstverlener. Daarmee is het de eerste RSO die het Twiin Afsprakenstelsel in haar regio gaat uitrollen. Directeur Mireille Wolleswinkel en programmamanager Angélique Ludwig – van der Veer vertellen waarom het Twiin Afsprakenstelsel hún uitgangspunt is voor landelijke digitale gegevensuitwisseling.

“Waarom wij als eerste tekenen? Dat heeft te maken met het innovatieve karakter van de regio, de achterban en de medewerkers van onze RSO”, legt Mireille uit. “Toen ik startte als directeur kreeg ik een rapport van het CIO Platform Zuidoost-Brabant met de specifieke wens aan te haken bij het programma Twiin. Tijdens de RSO-dagen in april 2022 hoorde ik meer over het Twiin Afsprakenstelsel. Ik kon niet anders dan concluderen: als RSO’s Twiin niet omarmen, komen we niet tot landelijke digitale gegevensuitwisseling. En wij willen dat wel, dus is aansluiten bij Twiin voor ons een no-brainer.”

Logische keuze
Volgens Mireille is er zelfs in regio’s met veel ziekenhuizen behoefte aan landelijke digitale gegevensuitwisseling. “Het is wel ziektebeeld afhankelijk. Met name als het gaat om patiënten met zeldzame ziektes, vage klachten en oncologische behandelingen, wordt er veel doorverwezen. De gegevens van deze patiënten moeten dan vaak over de regiogrenzen heen én terug. We volgen daarom met veel belangstelling de plannen op het gebied van oncologie-uitwisseling in de Wegiz. Zolang er geen landelijke architectuur is vastgesteld, is een initiatief als Twiin het meest logisch.”

RZCC als GtK-dienstverlener
"Als GtK-dienstverlener omarmen we het programma Twiin. We dragen actief uit dat we GtK-dienstverlener zijn voor onze regio en willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Twiin Afsprakenstelsel. Daarnaast tekenen we met onze participanten in 2023 een samenwerkingsovereenkomst”, gaat Mireille verder. Doordat RZCC GtK-dienstverlener is, kunnen onze participanten namelijk gelijk meeliften op het Twiin Afsprakenstelsel. “We zien ook kansen voor ons actieve CIO Platform, dat graag kennissessies organiseert. Dat zou in de toekomst in co-productie een regionale kennissessie over Twiin kunnen zijn. Zo zorgen we dat alle betrokkenen in de regio begrijpen wat er gebeurt. Dat vinden wij heel belangrijk.”

 

Tekst gaat verder na de foto

Het team van RZCC

Eigen tempo bepalen
Angélique is ook enthousiast over de nieuwe rol van RZCC als GtK-dienstverlener binnen Twiin. Niet meedoen is volgens haar een gemiste kans. “We hebben toch helemaal niets te verliezen? We willen allemaal landelijke digitale gegevensuitwisseling, we staan achter de afspraken van het Twiin Afsprakenstelsel en de drempel om in te stappen ligt laag. Je bepaalt namelijk je eigen tempo. Het is niet zo dat je straf krijgt als het niet lukt om aan alle afspraken te voldoen. Je kunt als organisatie dan alleen niet uitwisselen met instellingen die wél volledig voldoen aan het Afsprakenstelsel. Maar doe je mee, dan ben je in ieder geval betrokken bij de doorontwikkeling van het afsprakenstelsel. Alleen maar winst, als je het mij vraagt.”

Tijdsbesparing voor iedereen
Die winst zit ‘m voor Angélique vooral in vertrouwen. “Je kunt erop vertrouwen dat je de informatie daadwerkelijk mag inzien en dat het delen van patiëntinformatie veilig gebeurt. Het één-handtekeningprincipe zorgt er bovendien voor dat je zonder een-op-een-afspraken met aangesloten partijen kunt uitwisselen. Dat scheelt een berg papierwerk.”
Mireille bevestigt dit met een sprekend praktijkvoorbeeld: “Ziekenhuizen maken netwerkafspraken. Die moeten we periodiek herijken. Denk aan een verklaring met twaalf instellingen redigeren en dat keer twintig. Steeds opnieuw moeten juristen dit soort documenten bekijken. Twiin biedt een structuur, waardoor we van dat afgrijselijke en onnodige werk afkomen. Het levert een enorme tijdsbesparing op voor alle partijen.  
Het is daarnaast een beweging in de goede richting om mensen weer puur voor de zorg in te zetten.”

Focus op beelduitwisseling
Mireille en Angélique weten precies waarmee ze gaan starten. Mireille: “In regio Zuidoost-Brabant is het samenwerkingsverband GUTZ (GegevensUitwisseling Tussen Zorgaanbieders) ontstaan. Hierin werken het Anna Ziekenhuis, het Catharina Ziekenhuis en Máxima MC aan het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens op basis van een XDS-netwerk. In eerste instantie ging het om radiologische beelden en verslagen. Inmiddels wisselen deze ziekenhuizen ook cardiale echo’s uit, longfunctieonderzoeken, scopiebeelden, foto’s en slaaponderzoeken. Het initiatief GUTZ past bij de zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid van Twiin. Als GtK-dienstverlener focussen we ons daarom eerst op dit onderdeel. Daarnaast staat verpleegkundige overdracht (zorgtoepassing eOverdracht) hoog op onze prioriteitenlijst in het jaarplan 2023.

Samen bepalen wat nodig is
Het team van RZCC voorziet uiteraard ook uitdagingen in de route naar landelijke digitale gegevensuitwisseling. Angélique: “Leveranciers hebben het lastig bij het voldoen aan de voorwaarden voor Beeldbeschikbaarheid. Nog niet elke leverancier kan voldoen aan de afspraken van Twiin. Ik pas daarom de volgende stelregel toe: pas het toe of leg uit waarom je er niet aan kunt voldoen. Samen beschrijven waarom het niet lukt, zie ik als een enorme stap voorwaarts. Je kunt dan makkelijker bepalen wat nodig is om wel te voldoen aan de afspraken.” De programmamanager ziet deze uitdaging ook bij het implementeren van de verpleegkundige overdracht. “Veel verpleeg- en verzorgingsinstellingen werken hieraan, maar nog niet volgens de landelijke afspraken. Daar ligt een kans op verbetering.”

Begin bij Twiin
Mireille benadrukt dat digitalisering vaak volgens een strakke planning gaat en dat men graag werkt met uitgewerkte documenten. “RZCC werkt pragmatisch. We weten welke uitdagingen er zijn, we weten dat we niet altijd compleet zijn, maar we willen ook gewoon iets proberen. Zolang er landelijk weinig kaders zijn voor de architectuur en voor wat RSO’s moeten zijn, kunnen we met Twiin niet de mist in gaan. Het alternatief is veel geld investeren in platformen die uiteindelijk vaak weer achterhaald raken of niet met andere regio’s kunnen communiceren. Twiin is continu in ontwikkeling, staat open voor initiatieven die in de toekomst ontstaan, en volgt de wetgeving. Daarom geloof ik er ook in. Twiin zoals het nu is, is niet het eindplaatje. Dat gaat echt nog jaren duren. Maar als we nu met zijn allen aan Twiin beginnen, dan zijn we in ieder geval op de goede weg naar landelijke digitale gegevensuitwisseling. En wie wil dat nu niet?”

Over RZCC
RZCC is het Regionaal Zorg Communicatie Centrum en aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost-Brabant. RZCC heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van patiëntenzorg in de regio door het initiëren, faciliteren en stimuleren van elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de patiënt.

Wat is een GtK-dienstverlener?
Een GtK-dienstverlener ondersteunt zorgaanbieders stap voor stap bij de implementatie van het Twiin Afsprakenstelsel. Een voorbeeld is bestaande samenwerkingsovereenkomsten met zorgaanbieders en dienstverleningsovereenkomsten met leveranciers in lijn brengen met het Twiin Afsprakenstelsel.

Ook GtK-dienstverlener worden? Meld je aan bij Milo Kreuk.
Milo en het Twiin team zijn te bereiken via info@twiin.nl