Twiin feliciteert Gerrit
9 mei 2023
Verbinder van zorg. Zo omschrijft de Noord-Nederlandse regionale samenwerkingsorganisatie GERRIT zichzelf. De handtekening zetten als GtK-dienstverlener onder het Twiin Afsprakenstelsel kon niet uitblijven, vindt directeur Wim Hodes. “Eigenlijk vervullen we deze rol (avant la lettre) al jaren voor de noordelijke ziekenhuizen, met ons beeld- en databeschikbaarheidsplatform XDS-NN. De ziekenhuizen willen nu graag opschalen naar landelijke uitwisseling. Met deze handtekening dragen we uit dat we dat willen doen langs de Twiin-weg. Want dat is dé weg naar landelijke gegevensuitwisseling.”

“We zitten inmiddels in de fase waarin ziekenhuizen en andere zorginstellingen de Twiin deelnemersovereenkomst kunnen tekenen. Als GtK-dienstverlener willen wij ze graag aan de hand nemen. Zorgaanbieders aansporen aan de slag te gaan met de samenwerkingsafspraken uit het Twiin Afsprakenstelsel. En het hen zo makkelijk mogelijk maken. Ontzorgen is onze voornaamste rol. Want nog niet altijd zien zorgaanbieders welke impact de samenwerkingsafspraken van Twiin hebben: ze  zorgen ervoor dat binnen Nederland alle gegevens van zorgverlener A veilig voor zorgverlener B beschikbaar zijn.”
 

Wim Hodes directeur GERRIT

Wim Hodes, directeur GERRIT: "Het Twiin Afsprakenstelsel maakt het sluiten van onderlinge convenanten onnodig."

Aansluiten wordt steeds makkelijker
Wim noemt het initiatief Knoop. (spreek uit: knooppunt) binnen Twiin, een goed voorbeeld van ontzorgen en aanjagen van zorgaanbieders. “Samen met het UMCU, UMCG, UMC Amsterdam en het Prinses Máxima centrum hebben we als RSO de eerste praktijksituatie live gebracht aan de hand van het Twiin Afsprakenstelsel. Nu werken we de afspraken verder uit, zodat het voor de eerstvolgende zorgaanbieders steeds makkelijker wordt om aan te sluiten.” Daarnaast vindt Wim anderen meekrijgen en overtuigen ook een belangrijke taak van een GtK-dienstverlener. “Bij een ontwikkeling heb je altijd voorlopers, aanjagers. Er hobbelen ook altijd partijen achteraan. Die laatsten willen we natuurlijk ook graag meehebben, zodat we samen versnellen”, zegt hij stellig. “Als wij, de aanjagers, het goed doen, als we het Twiin Afsprakenstelsel nu succesvol implementeren, kunnen straks alle zorginstellingen, diagnostische centra en leveranciers die nog niet meedoen eenvoudig aanhaken.”

Straks gaan we de vruchten plukken!
Die goede basis leggen, weet Wim, is veel werk. “De wens om landelijk gegevens uit te wisselen is er, het Twiin Afsprakenstelsel is er. Maar er zijn altijd hobbels op de weg. Want wat we nu in de regio al hebben, namelijk regionale afspraken over gegevensuitwisseling, moeten we migreren naar hoe we het landelijk willen. Dat geldt overal, regio’s moeten bestaande convenanten laten vallen en één landelijk convenant tekenen. Daarvoor is nu het juiste moment, want er worden steeds meer ‘losse’ convenanten gesloten met bijvoorbeeld één ziekenhuis buiten de regio. Als we dit voor iedere zorginstelling buiten de regio moeten doen, kost dat meer tijd, moeite én geld. Het Twiin Afsprakenstelsel maakt dit onnodig. Het is nu een kwestie van aanpassen. Maar geloof mij, daarna gaan we de vruchten plukken: dan wordt het opschalen makkelijker en gaan er interessante toepassingen komen.”

Het gewin van Twiin moet je voelen
Verandering op verschillende niveaus betekent altijd inspanning. Wim: “Als er geen gewin tegenover staat, doe je iets niet. Dat gewin moet je voelen. Het hoeft niet altijd rechtstreeks te zijn, het kan ook iets op de lange termijn zijn of pas in de samenwerking tot uiting komen. Zorgaanbieders binnen GERRIT hebben al zo vaak onderlinge convenanten gesloten. Dat was voor dat moment goed en zinvol, maar lastig opschaalbaar. Wij weten nu: dát willen we nu anders doen. Toch zijn de voordelen van deelnemen aan Twiin nog niet voor iedere zorgaanbieder voelbaar. We proberen het uit te leggen, maar vaak is het ook een kwestie van vertrouwen. Binnen onze RSO is dat vertrouwen aanwezig. Daar hebben we jaren aan gebouwd. Op landelijk niveau moet je dat vertrouwen winnen. Het vertrouwensmodel van Twiin is daarvoor de basis. Het grootste voordeel is wat mij betreft dat je straks met alle deelnemende Nederlandse zorginstellingen kunt uitwisselen, zonder wéér een convenant op te stellen. Wij laten niet los voordat het ook daadwerkelijk gebeurt.”

We zijn zó dichtbij
Dat nu het juiste moment is, benadrukt Wim nogmaals. “Er zijn zoveel positieve ontwikkelingen in het zorgveld. Daar willen partijen op aanhaken en dat kan nu. En omdat we nu zo dichtbij zijn, moeten we een kritische massa vinden die zegt: Twiin werkt! Wij dragen die boodschap van harte uit. Zeker nu de deelnemersovereenkomst gefinetuned wordt. Daarmee staan we aan de vooravond van groot gebruik van Twiin. Dat moeten we vastgrijpen en uitdragen.”

Vertrouwen in groeimodel Twiin moet groeien
Dat voor iedere zorgaanbieder de weg naar landelijke gegevensuitwisseling/databeschikbaarheid anders zal zijn, ziet Wim niet als een probleem. “Daarvoor is er het groeimodel: een plateau-aanpak, een manier om te groeien naar het Twiin Afsprakenstelsel. Deze aanpak is een mooie manier om de stappen behapbaar te maken voor zorgaanbieders. Zodra daarvoor de vertaling naar de praktijk aanwezig is, weet ik zeker dat zorgaanbieders die kansen ook zien en gaan pakken. Hoe concreter, hoe beter.”

Wat in ieder geval al concreet is, is de handtekening die GERRIT heeft gezet als GtK-dienstverlener én als GtK-beheerder (voor beeld- en databeschikbaarheid XDS-NN) binnen Twiin. “Wij zeggen daarmee: wij werken langs de weg van Twiin. Ik hoop dat de collega-RSO’s die stap ook nemen en uitdragen dat Twiin de juiste weg is naar landelijke gegevensuitwisseling.”

 

Binnenkort beschikbaar: de deelnemersovereenkomst
Binnenkort is de deelnemersovereenkomst beschikbaar. Houd de website van Twiin in de gaten en volg Twiin op LinkedIn om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Over GERRIT
GERRIT is de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) van zorgaanbieders in Noord-Nederland op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. We hebben een samenwerkingsplatform, voeren projecten en adviestrajecten uit en bieden diensten aan ter verbetering van digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Wat is een GtK-dienstverlener?
Een GtK-dienstverlener ondersteunt zorgaanbieders stap voor stap bij de implementatie van het Twiin Afsprakenstelsel. Een voorbeeld is bestaande samenwerkingsovereenkomsten met zorgaanbieders en dienstverleningsovereenkomsten met leveranciers in lijn brengen met het Twiin Afsprakenstelsel.

Ook GtK-dienstverlener worden? Meld je aan bij Milo Kreuk.

Milo en het Twiin-team zijn te bereiken via info@twiin.nl