Twiin feliciteert REN
24 januari 2023
Landelijk bedenken en regionaal realiseren. Zo ziet Steven Tooten, portfoliomanager bij de regionale samenwerkingsorganisatie REN (Regionaal Elektronisch Netwerk), projecten het liefst. “En voor zoiets complex als het uitwisselen van gegevens moet je de tijd nemen. Dat het Twiin Afsprakenstelsel dus nog niet in beton gegoten is, zien wij als kans om mee te denken.” REN is officieel GtK-dienstverlener binnen Twiin. Steven legt uit wat dat inhoudt.

REN is een verbindende partij in de regio West -Brabant. Ooit ontstaan als inkooporganisatie, nu vooral strategisch partner voor zorgaanbieders die gegevens willen uitwisselen. Die verbindende rol past goed bij een GtK-dienstverlener van het Twiin Afsprakenstelsel. "Samenwerking is essentieel voor het efficiënt uitwisselen van gegevens, zoals we eerder in de regio hebben aangetoond met het succesvolle Embraze initiatief" begint Steven. “Hierbij zijn verschillende ziekenhuizen met elkaar technische verbonden die oncologische beelden met elkaar wilden uitwisselen, maar dat had naast een technische ook een juridische component. Het Erasmus MC en de ziekenhuizen in Brabant en Zeeland schreven samen een convenant en tekenden dit onderling om het uitwisselen van deze medische gegevens mogelijk te maken. Ook radiologische instituten zijn hierbij aangesloten.”

Je wilt niet blijven tekenen
Het sluiten van een convenant kan op het eerste gezicht eenvoudig lijken, maar in de praktijk blijkt het vaak complex te zijn. “Negen betrokken partijen in de EMBRAZE-regio stelden het convenant op en hebben getekend. Het wordt een uitdaging als een tiende partij wil aansluiten. Je eerste gedachte is: ja, graag! Maar het betekent ook dat elke partij opnieuw moet tekenen en afstemmen. Dat maakt het ingewikkeld. Laat staan dat je zoiets landelijk gaat uitrollen met nog veel meer zorgaanbieders. Bij het aansluiten van elke nieuwe zorgaanbieder moet iedere zorgaanbieder opnieuw het convenant doorlopen en een handtekening zetten. Het Twiin Afsprakenstelsel lost dit probleem op met het zogenoemde éénhandtekeningprincipe. Je tekent slechts een keer met Twiin en voldoet aan de afspraken waar iedereen aan moet voldoen.

Landelijk gedachtengoed
De rol van GtK-dienstverlener is REN niet vreemd. “We herkennen ons in de taken en verantwoordelijkheden die bij de rol van GtK-dienstverlener horen.” Als GtK-dienstverlener brengt REN de zorgaanbieders samen op bestuurlijk niveau, maar ook op het vlak van IT-management en op architectniveau. “Wij hebben alle vertrouwen in het Twiin Afsprakenstelsel en dat willen we uitdragen als GtK-dienstverlener. Hoe, dat gaan we nog uitkristalliseren. Maar ik kan me voorstellen dat we bij IT-vraagstukken of het aanschaffen van IT, als eis stellen dat de leverancier zich verbindt aan het Twiin gedachtengoed.”

Uitdagingen in de regio
Als regio organisatie hebben we inzicht over de diverse zorgprocessen bij onze deelnemers. Ik weet bijvoorbeeld dat een hele dag bellen met andere zorgaanbieders om een leeg bed te regelen, regelmatig voorkomt. Een landelijk overzicht waarin het aantal beschikbare bedden per locatie zichtbaar is, zou fantastisch zijn. Maar ook dan moet de gegevensoverdracht gemakkelijk verlopen. Dit geldt ook voor patiënten die van een ziekenhuis naar een revalidatiecentrum verhuizen. Daarbij is de overdracht van gegevens nog niet digitaal geregeld. Met behulp van goede IT-inzet kunnen we regionaal bijdragen aan de efficiency in de zorg. En daar ligt nog veel werk. Want we hebben de eOverdracht inmiddels zo geregeld dat we door een afspraak met onze leverancier kunnen uitwisselen van ziekenhuis naar VVT. Maar andersom is nog niet mogelijk.”

Samen verbeteren
Landelijke gegevensuitwisseling is vaak een proces van de lange adem. Dat er iets moet gebeuren, voelen we allemaal. Wij wagen deze sprong voorwaarts, omdat we vertrouwen hebben in de deskundigheid van de professionals achter het afsprakenstelsel Twiin. Bovendien past de Twiin-gedachtegang bij ons: landelijk bedenken, regionaal realiseren. Want wij kennen de zorgprofessionals, weten wat mogelijk is, in welk tempo het kan en waar de werkdruk ligt. Als GtK-dienstverlener gaan we het Twiin-gedachtengoed verspreiden. Samen kunnen we de zorg écht verbeteren.”