Gebruikersbijeenkomst 15 april 2021 - 100% landelijke dekking
16 april 2021
Bijna 74 aangesloten ziekenhuizen; steeds meer aangesloten klinieken; 50.000 uitgewisselde onderzoeken in de maand maart. Met ruim 140 deelnemers aan de online gebruikersbijeenkomst vierde Twiin 15 april 100 procent landelijke dekking met project DVDexit. Herman Pieterman (Erasmus MC) en Geert Kazemier (Amsterdam UMC) vertellen hoe het begon, hoe er vanuit alle ziekenhuizen aan meegewerkt is en wat de volgende stappen zijn. Want klaar zijn we allerminst. Nu zetten hopelijk alle klinieken een streep door de dvd voor uitwisselen van beelden en verslagen en gaan zorgaanbieders aan de slag met Beeldbeschikbaarheid – toegang tot informatie wanneer en waar een zorgverlener die nodig heeft.

Twiin werd in 2019 gelanceerd als één publiek-private samenwerking om gegevensuitwisseling gestandaardiseerd, sneller en veiliger te maken. Verschillende zorgverleners, zorgkoepels en Zorgverzekeraars Nederland hebben hier een handtekening onder gezet. Met behulp van Twiin moet uiteindelijk alle zorginformatie probleemloos, veilig en digitaal over de grenzen van zorginstellingen en regio’s heen gedeeld kunnen worden. Het uitwisselen van beelden en verslagen uit het radiologiesysteem - project DVDexit - is een belangrijk, eerste onderdeel.

En dat is, mede door de boost die de coronacrisis gaf – snel gegaan. Eind vorig jaar sloot het Harderwijkse St. Jansdal als eerste aan op Twiin. Halverwege april 2021 volgde Amsterdam UMC als laatste UMC met aansluiting op het Twiin-portaal van ICT-leverancier Alphatron. 65 ziekenhuizen wisselen nu in de praktijk beelden en verslagen uit.
 

grafiek verzonden onderzoeken

“In januari stonden we nog op 55 procent dekking, in maart op 68 procent en nu in april op 100”, vertelden Onno Gabel (Twiin DVDexit projectleider) en Hans Mekenkamp (Adviseur Twiin) tijdens de gebruikersbijeenkomst. “Tot vlak over de grens in Aken kunnen nu alle ziekenhuizen beelden ontvangen en versturen.”

 

In maart 2021 werden al meer dan 50.000 onderzoeken via het Twiin-portaal verstuurd.

Heel snel gegaan

In de praktijk is de dvd nog niet verdwenen, maar het worden er steeds minder. Zo halveerde het aantal dvd’s dat bij overdracht van een patiënt ‘op de buik’ meeging in maart. Het is, zo vindt Herman Pieterman, uiteindelijk snel gegaan. De inmiddels gepensioneerde radioloog van het Erasmus MC was en is met oncologisch chirurg Geert Kazemier (Amsterdam UMC) één van de kartrekkers van Twiin / DVDexit.

“We begonnen al in 2009 in het Erasmus MC met een project om via XDS beelden uit te wisselen. Een lang en erg frustrerend proces. Er waren geen kant-en-klare toepassingen, dus we zijn houtje touwtje begonnen, eerst voor patiënten met hersenbloeding. Dat was een succes in de regio Rijnmond, we konden al voor de daadwerkelijke aankomst van de patiënt in het Erasmus MC bepalen of we voor hen iets kon betekenen.”

Ondanks dit succes was er weinig enthousiasme. “De technologie was er nog niet echt, het overleg met ziekenhuizen ging moeizaam. Ook mijn vakbroeders binnen de Nederlandse Radiologievereniging waren niet erg enthousiast.”

Van nul naar 100 in 2 jaar

Pieterman noemt het dan ook miraculeus dat het uiteindelijk in twee jaar tijd gelukt is om van nul naar 100 te komen. De centrale rol van VZVZ en RSO Nederland en het aanzwengelende effect van de coronacrisis waren hierbij belangrijke factoren. Maar ook de ondersteuning van de koepels ZN, NVZ en NFU, én alle individuele ziekenhuizen, was onontbeerlijk.

“Het is nog niet af. Beschikbaarheid is de eerste stap en dit moet kunnen voor alle benodigde gegevens. Directe toegang moet mogelijk worden, niet eerst hoeven zoeken naar waar foto’s uithangen, alles in zelfde format en alle gegevens op de juiste plek. Maar we zijn er dichtbij. Daarna kunnen we ons richten op andere medische gegevens.”

Pieterman en medestander Geert Kazemier (Amsterdam UMC) tonen zich positief én strijdbaar voor de toekomst. “We hebben veel koppen koffie gedronken en veel kliffen omzeild”, vertelt Kazemier. “Met de bedachtzaamheid van Herman en mijn pragmatisme zijn we een eind gekomen als aanstichters, maar de eer is niet voor ons. Die is voor iedereen die DVDexit tot een succes gemaakt heeft. Iedereen was ondanks eigen en soms uiteenlopende belangen in een modus om dit tot een goed einde te brengen. Dat we hier nu samenzijn, is echt het gevolg van samenwerking tussen alle partijen.”

Geert Kazemier Amsterdam UMC

Van uitwisselen naar beschikbaarheid

Nu is het volgens Kazemier tijd voor de volgende stap: van uitwisseling naar beeldbeschikbaarheid. “Een radioloog die oudere beelden wil hebben, moet die zelf kunnen zoeken, ook bij een ander ziekenhuis. Laten we ons nu met hetzelfde enthousiasme inzetten om snel die beeldbeschikbaarheid te realiseren.”

Geert Kazemier (Amsterdam UMC): “Na het succes van DVDexit is het tijd voor de volgende stap, Beeldbeschikbaarheid.”