Samenhang en verbinding door afspraken en architectuur voor landelijke beschikbaarheid van medische gegevens

De vraag naar een landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg neemt toe, met behoefte aan landelijke afstemming over architectuur en afspraken. Hiervoor is door Twiin een afsprakenstelsel uitgewerkt waarin ook mogelijke architectuur oplossingen zijn uitgewerkt. Het afsprakenstelsel beschrijft afspraken, procedures, (internationale) standaarden, en (aansluit)eisen. De architectuur bevat uitgangspunten (architectuurprincipes), modellen, concepten, ontwerpen en implementatiehandleidingen.

Het afsprakenstelsel versie 0.8 is beschikbaar gemaakt om inzage te geven in de huidige stand van zaken van Twiin. 

Release 0.8 inzage versie

 

Belangrijke uitgangspunten:

 • Functionele behoefte van de zorgverleners is leidend
 • Beschikbaarheid van medische gegevens landelijk en zorgbreed door verbinding en samenhang.
 • Keuzevrijheid voor zorgaanbieders en knooppunten
 • Hantering van open (internationale) standaarden
 • Privacy en Security by design

Deze uitwerking heeft geleid tot verschillende scenario’s. Binnen deze oplossingsrichtingen worden interacties uitgewerkt die benodigd zijn om de functionele vraag te kunnen beantwoorden. Voor die interacties is daarna gekeken welke (internationale) standaarden daarvoor het meest voor de hand liggen. Dit gecombineerd met de standaarden die de gemeenschappelijke voorzieningen vereisen, leiden samen tot het Twiin afsprakenstelsel.

Release 0.8, wat is nieuw?

Deze release dient als basis voor beproeving en verdere doorontwikkeling in de lopende Twiin-projecten: Knoop., Beeldbeschikbaarheid, eOverdracht en BgZ. Met ervaringen uit deze projecten verrijken we het afsprakenstelsel. In de tweede helft van 2021 publiceren we een solide basis voor implementatie in versie 1.0. 

Ten opzichte van release 0.7 zijn de volgende zaken gewijzigd:

 • Zorgtoepassing BgZ is toegevoegd
 • De implementatiehandleiding Beeldbeschikbaarheid is een onderdeel gemaakt van het Twiin afsprakenstelsel. Delen zijn verplaatst naar de aansluit en implementatiewijzer kern en naar de zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid. Op deze manier is maximale hergebruik, beschikbaarheid, consistentie en integriteit beter geborgd.
 • De indeling van het onderdeel architectuur is logischer en intuïtiever gemaakt met minder klikken
 • Er is een eerste opzet gemaakt voor de diensten die Twiin gaat aanbieden.
 • De aansluitvoorwaarden GtK zijn aangescherpt aan de hand van versnellingssessies eind 2020 en inzichten uit projecten Knoop. en Beeldbeschikbaarheid. Eventuele tegenstrijdigheden zijn verwijderd.
 • Er is een korte termijn oplossing beschreven voor autorisatie 
 • De definitie van het vertrouwensmodel is toegevoegd (Governance & Vertrouwensmodel)
 • Toegevoegd is een uitleg van hoe we omgaan met lokalisatie zolang nog niet iedereen is aangesloten op Mitz als gemeenschappelijke voorziening (Lokalisatie & toestemming)