Samenhang en verbinding door afspraken en architectuur voor landelijke beschikbaarheid van medische gegevens

De vraag naar een landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg neemt toe, met behoefte aan landelijke afstemming over architectuur en afspraken. Hiervoor is door Twiin een afsprakenstelsel uitgewerkt waarin ook mogelijke architectuur oplossingen zijn uitgewerkt. Het afsprakenstelsel beschrijft afspraken, procedures, (internationale) standaarden, en (aansluit)eisen. De architectuur bevat uitgangspunten (architectuurprincipes), modellen, concepten, ontwerpen en implementatiehandleidingen.

Belangrijke uitgangspunten:

  • Functionele behoefte van de zorgverleners is leidend
  • Beschikbaarheid van medische gegevens landelijk en zorgbreed door verbinding en samenhang.
  • Keuzevrijheid voor zorgaanbieders en knooppunten
  • Hantering van open (internationale) standaarden
  • Privacy en Security by design

Deze uitwerking heeft geleid tot verschillende scenario’s. Binnen deze oplossingsrichtingen worden interacties uitgewerkt die benodigd zijn om de functionele vraag te kunnen beantwoorden. Voor die interacties is daarna gekeken welke (internationale) standaarden daarvoor het meest voor de hand liggen. Dit gecombineerd met de standaarden die de gemeenschappelijke voorzieningen vereisen, leiden samen tot het Twiin afsprakenstelsel.

 

Pre release 0.7 Publieke Inzage versie

 

Het afsprakenstelsel versie 0.7 is beschikbaar gemaakt om inzage te geven in de huidige stand van zaken van Twiin. In onderstaande video neemt Ben van der Stigchel, architect bij VZVZ en het programma Twiin, je stap voor stap mee door het Twiin Afsprakenstelsel 0.7.