Wat is Twiin

Het doel van Twiin is het faciliteren van meerdere zorgtoepassingen door het aanbieden van gemeenschappelijke voorzieningen en afspraken voor het landelijk beschikbaar maken / uitwisselen van gegevens. De juiste informatie, op de juiste plek op het juiste moment voor zorgverlener en patiënt.
Twiin bestaat uit een afsprakenstelsel en een set van gemeenschappelijke voorzieningen die dit mogelijk maken. Alle lagen van het interoperabiliteitsmodel zullen hierbij aan bod komen. Wat de set aan gemeenschappelijke voorzieningen is en of deze binnen Twiin ontwikkeld en beheerd wordt is om uit te denken en vast te leggen in de architectuur en afspraken.

Twiin interoperabiliteitsmodel met zorgtoepassingen en gemeenschappelijke voorzieningen

Uitgangspunt is het (her)gebruik van voorzieningen die de functionaliteit leveren die nodig is. Als er nog geen adequate voorziening beschikbaar is, is het mogelijk dat binnen Twiin een eigen (voorlopige) voorziening ontwikkeld en gebruikt wordt. Daarnaast is het uitgangspunt om zoveel mogelijk gebruik te maken van afsprakenstelsels die er reeds zijn of in ontwikkeling zijn.

Twiin blijft zich ontwikkelen: (nieuwe) gebruikers vragen mogelijk om nieuwe functionaliteit in de vorm van nieuwe voorzieningen en nieuwe afspraken. Om de verdere ontwikkeling van Twiin te ondersteunen dienen een aantal processen te worden ingericht. Dit is onderdeel van het afsprakenstelsel. 

Het afsprakenstelsel beschrijft wat Twiin aan gebruikers (zorgaanbieders) biedt ter ondersteuning van de zorgprocessen met gegevensuitwisseling. In use cases wordt deze ondersteuning gedefinieerd en getoetst. Het afsprakenstelsel beschrijft ook de aansluitvoorwaarden waar gebruikers (zorgaanbieders) aan moeten voldoen.

Om gebruikers (zorgaanbieders) te ondersteunen en leveranciers niet onnodig te belasten worden binnen Twiin ook de eisen beschreven die gebruikers aan hun leveranciers moeten stellen. Daarnaast worden eisen vastgelegd die gesteld worden aan de organisatie van zowel zorgaanbieder als leverancier, bij voorkeur in de vorm van certificering.

Alle afspraken worden getoetst aan het motto: draagt deze afspraak er aan bij om de juiste informatie, op de juiste plek op het juiste moment te krijgen voor zorgverlener en patiënt.

Twiin wordt gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland, namens de gezamenlijke zorgverzekeraars.