Verbinden op landelijk niveau?

Laten we samen bijdragen aan betere zorg in Nederland. Door heldere afspraken te maken waardoor gezondheidsgegevens landelijk beschikbaar zijn voor zorgaanbieders.

We werken toe naar één handtekening onder de deelnemersovereenkomst. Met afspraken over vertrouwen en een groeimodel voor generieke functies.

Lees meer over Twiin
Eén handtekening-principe
Eén handtekening-principe
Vertrouwensmodel
Vertrouwensmodel
Groeimodel
Groeimodel

Twiin realiseert afspraken, gemeenschappelijke voorzieningen & knooppunten

Ook aansluiten bij Twiin?
Stappenplan opschalen naar landelijke uitwisseling
Werkwijze
1

Ondertekenen deelnemersovereenkomst

2

Invullen van de samenwerkingsvoorwaarden a.d.h.v. groeimodel met Twiin Dienstverlener

3

Uitwisselen in samenwerkingsverband