Rol van de werkgroepen

De werkgroepen werken onderwerpen uit, die nodig zijn voor het realiseren van de deliverables. Per werkgroep wordt bepaald wat de juiste samenstelling is. Een lid van het programmateam zal de werkgroep voorzitten, een ander lid zal optreden als penvoeder.

In de werkgroepen wordt gezamenlijk gewerkt aan de deliverables. Deze (tussen) producten worden voorgelegd aan de klankbordgroep om deze te beoordelen op kwaliteit, bruikbaarheid en op draagvlak. Specifiek voor de zorgtoepassing beeldbeschikbaarheid is een inhoudelijke klankbordgroep ingericht die vragen vanuit de werkgroep architectuur en afsprakenstelsel kan beantwoorden. De antwoorden bepalen de richting van de oplossing en dienen in sommige gevallen door de gebruikers beantwoord te worden.


De producten, die na beoordeling door de klankbordgroep akkoord zijn, worden voorgelegd aan de stuurgroep en de adviesraden.