Jargo Op’t Root Sectra

Sectra participeert in Twiin-pilot Beeldbeschikbaarheid

Er gebeurt momenteel veel in het programma Twiin. Terwijl het project DVDexit nog volop in de uitrol zit, wordt achter de schermen hard gewerkt aan de duurzame vervolgstap: Beeldbeschikbaarheid. Sectra is één van de deelnemers aan de pilot en draagt bij aan het oplossen van de technische uitdagingen om straks landelijk alle beelden en bijbehorende verslagen van een patiënt chronologisch beschikbaar te stellen aan een zorgverlener, ongeacht de locatie.

Deze zomer is een pilot gestart met vier leveranciers en enkele ziekenhuizen in het noorden van het land om beter inzicht te krijgen in de functionele eisen en technische vraagstukken. De projectgroep heeft een technische implementatiehandleiding gemaakt die in de pilot getest wordt. Deze handleiding is bedoeld als een iteratief document wat samen met de leveranciers steeds verder vervolmaakt wordt.

Van beelduitwisseling naar beeldbeschikbaarheid

Twiin realiseert landelijke afspraken die ervoor gaan zorgen dat ziekenhuizen en andere zorgverleners veilig medische gegevens, waaronder beelden, kunnen delen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande afsprakenstelsels en infrastructuren. In de maandelijkse vlog op de Twiin-website vertelt programmanager Bas van Vliet dat het project DVDexit er op korte termijn voor zorgt dat er geen DVD’s meer heen en weer worden gestuurd tussen ziekenhuizen, maar dat dat slechts een eerste stap naar een duurzame oplossing is. Van Vliet: “Waar beelduitwisseling het proces met DVD’s vervangt door een digitaal alternatief, ondersteunt beeldbeschikbaarheid het werk van de zorgverlener. Daarmee realiseren we dat op de werkplek van de radioloog of oncoloog alle beelden met verslagen in chronologische volgorde beschikbaar zijn.”

Efficiencyverbetering

Sectra is één van de deelnemers aan de pilot. Jargo op ’t Root, Imaging IT Consultant bij Sectra: “Wij zien onszelf als een schakel aan de Twiin-ketting. Twiin is een totaaloplossing voor informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen. Beeldbeschikbaarheid is een heel essentieel onderdeel daarin. Want ook al hoef je geen DVD’s meer te branden en fysiek te versturen, de rest van het proces is nog net zo tijdrovend. Er zitten heel veel administratieve handelingen aan vast om beelden in je eigen systeem te uploaden en te voorzien van de juiste metadata. Daar wil Beeldbeschikbaarheid een eind aan maken. De beelden, inclusief verslag, lopen straks  automatisch in je Enterprise Imaging systeem en worden chronologisch in een tijdlijn geplaatst, zonder dat er nog handwerk aan te pas komt. Dat is een enorme efficiencyverbetering.”

Holistisch beeld van de patiënt

Een ander belangrijk voordeel is dat ieder ziekenhuis waar een patiënt zich meldt op ieder moment alle ooit gemaakte beelden kan inzien, mits de patiënt toestemming gegeven heeft. Er kunnen geen onderzoeken meer kwijtraken, de volledige historie wordt automatisch aangevuld. Op ’t Root: “Je kunt de patiënt dan echt holistisch benaderen omdat je de volledige geschiedenis kent. Op dit moment is die historie vaak niet aanwezig, bijvoorbeeld omdat een patiënt is verhuisd of doorverwezen is geweest naar een ander ziekenhuis. Straks heb je gewoon altijd alle beelden bij de hand.”

Betere workflow

Het deelproject Beeldbeschikbaarheid sluit perfect aan bij de missie en visie van Sectra: de kwaliteit van zorg verhogen en tegelijkertijd de workflow van zorgverleners eenvoudiger maken en hun efficiency verhogen. “Eigenlijk vertalen we de visie die achter ons Enterprise Imaging systeem zit nu naar landelijk niveau: altijd de beschikbaarheid over alle beelden zonder dat je daar als medisch specialist moeite voor hoeft te doen”, zegt Op ’t Root. “We hebben heel veel expertise in hoe je dit binnen één ziekenhuis of ziekenhuisgroep doet en kunnen die kennis nu aanwenden om dit ook landelijk te helpen realiseren. Dit is een project waar alle zorgverleners en alle patiënten straks van gaan profiteren.”

Bron: https://medical.sectra.com/about-sectra/regional-presence/sectra-de-benelux/twiinpilot/