Aansluiten op Twiin

Twiin is geen stekkertje voor het uitwisselen van gegevens, maar een afsprakenstelsel om vanuit het eigen systeem gegevens te delen met andere zorgaanbieders met eigen systemen. Wie gegevens uit wil wisselen met behulp van Twiin, voldoet dus aan de afspraken uit het Twiin Afsprakenstelsel, of sluit aan bij een partij die hier aan voldoet. Zorgaanbieders maken afspraken met de eigen leveranciers om hier aan te voldoen.

Eenduidige afspraken op vijf niveaus

Om landelijk gegevens te delen tussen verschillende zorgaanbieders met eigen processen, informatiestromen en infrastructuren, zijn eenduidige afspraken nodig. Afspraken op zowel organisatorisch, juridisch, procesmatig, semantisch en technisch vlak. Hiervoor ontwikkelt Twiin samen met verschillende partijen (link naar Twiin dat zijn wij) een landelijk afsprakenstelsel: het Twiin Afsprakenstelsel (link naar het afsprakenstelsel).

Binnen het Twiin Afsprakenstelsel zijn afspraken gemaakt over:

  1. Organisatiebeleid: contracten, financiën, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid, doelstellingen, evaluatie;
  2. Zorgprocessen; voor zover die geraakt worden door de samenwerkingen via het knooppunt;
  3. Informatie: welke informatiestandaarden, welke informatie, hoe gestructureerd en hoe gecodeerd?
  4. Applicatie: welke technische standaarden hanteren we en welke koppelingen zijn nodig of moeten we achter het knooppunt en tussen de knooppunten en gemeenschappelijke voorzieningen realiseren? (link naar gemeenschappelijke voorzieningen);
  5. IT-infrastructuur: het toezien op of ontwikkelen van een bijpassende technische infrastructuur.

Gekwalificeerd Twiin Knooppunt (GtK)

Zorgaanbieders die landelijk gegevens willen delen met het Twiin Afsprakenstelsel sluiten aan op een 'Gekwalificeerd Twiin Knooppunt (GtK)' of worden zelf een GtK. Een GtK voldoet aan het Twiin Afsprakenstelsel.

Knooppunten