Twiin Afsprakenstelsel 1.0

Twiin Afsprakenstelsel 1.0 bèta

Twiin realiseert een landelijk afsprakenstelsel op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel voor het veilig en betrouwbaar delen van gegevens in de zorg. In het afsprakenstelsel staat beschreven hoe de beschikbaarheid van gegevens voor landelijke zorgtoepassingen werkt door bestaande zorgnetwerken, zoals XDS ,LSP, en leveranciersnetwerken, en gemeenschappelijke voorzieningen in samenhang te verbinden. Met het afsprakenstelsel verbeteren we de zorg en verminderen we de registratielast. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het updaten van het Twiin Afsprakenstelsel 0.8. En met goed resultaat. Na weken van schrijven en afstemmen kan nu gezegd worden: het Twiin Afsprakenstelsel 1.0 bèta is beschikbaar. Het Twiin Afsprakenstelsel 1.0 bèta is een solide basis voor beproeving. Dit betekent dat alle afspraken en informatie, beschreven in het huidige document, goed zijn om een start te maken het uitwisselen van digitale gegevens in de zorg.

De solide basis voor beproeving

Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een set van afspraken, procedures en regels op het gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen en techniek. Daarnaast beschrijft het stelsel hoe verschillende deelnemende zorgaanbieders met elkaar samenwerken en welke verantwoordelijkheden daarbij komen kijken. Naast afspraken over de governance bevat het afsprakenstelsel ook een architectuur. De architectuur bevat uitgangspunten, modellen, concepten, ontwerpen en implementatiewijzers zodat ook zelf aan de slag gegaan kan worden met de beproeving van het Twiin Afsprakenstelsel.

Naar het Twiin Afsprakenstelsel

Het Twiin Afsprakenstelsel 1.0 bèta vervangt de release 0.8. Het is een solide basis voor beproeving die met zorgvuldigheid is geschreven.

De afspraken in het 1.0 bèta gelden voor het moment van publiceren en passen bij de huidige stand van zaken als het gaat om landelijke gegevensuitwisseling.  Het Afsprakenstelsel is geen stilstaand stelsel.  Net als de wereld om ons heen verandert het Twiin Afsprakenstelsel al naar gelang de ontwikkelingen in wetgeving, ict-innovaties, spelers op de markt (zorgaanbieders en leveranciers) en inzichten die Twiin vergaart. De basis is solide, daar bouwen we op verder, we gaan beproeven en in de praktijk toepassen.

Ten opzichte van de vorige release  zijn de voornaamste wijzigingen:

- De governance van Twiin op hoofdlijnen
- Het vertrouwensmodel is verder uitgewerkt
- Het onderdeel Generieke Functie en gemeenschappelijke functies is gereviseerd
- Het dienstenmodel is verder uitgewerkt
- Proces van toetreden en validatie en het proces van ketenregie zijn uitgewerkt
- Aanscherping van een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt, hierna GTK genoemd, door te onderscheiden op GtK dienstverlener, GtK beheerder, GtK applicatie en GtK-netwerk.

Naast inhoudelijke toepassingen heeft het gehele afsprakenstelsel een verbeterslag gekregen op leesbaarheid. Dit betekent dat de begrippenlijst is aangescherpt, de menustructuur overzichtelijker is geworden, de begrippen zijn aangescherpt en er een leeswijzer per doelgroep is ontstaan.

In de implementatiewijzers zijn, op uitzondering van tekstuele wijzigingen, geen wijzigingen aangebracht.

Reageren op het Twiin Afsprakenstelsel 1.0 bèta
Na het doornemen van deze versie van het afsprakenstelsel kunnen wij ons voorstellen dat je graag jouw vragen of opmerkingen met ons wilt delen. Dat kan! Graag zelfs. Twiin roept elke lezer op om contact met ons op te nemen via info@twiin.nl