Even voorstellen: Milo Kreuk, projectleider Knoop.

Zijn vrouw werkt al jaren op de Intensive Care. Haar verhalen gaven projectleider Milo Kreuk een paar jaar terug het laatste duwtje om over te stappen naar de zorgsector. Eerst aan de leverancierskant en later aan de ziekenhuiskant. In december 2020 is Milo begonnen bij Twiin als projectleider Knoop. (spreek uit: Knooppunt). Het afsprakenstelsel waar Twiin al langere tijd aan werkt, is met de 0.7 versie ver genoeg om de eerste regio's aan elkaar te gaan knopen.

Na zijn studie Econometrie (Besliskunde) hield Milo zich in zijn werkzame leven altijd bezig met processen en verbeteringen daaraan. “Sinds een jaar of tien doe ik dat voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Ik vind het interessant te achterhalen waar zorgverleners behoefte aan hebben als het gaat om software. Wat kan hén en de patiënt helpen? Toen ik nog aan de leverancierskant werkte, merkte ik al dat er iemand aan de andere kant van de lijn ontbrak. De software was er wel, maar wat je er in de praktijk mee kunt was voor artsen vaak niet duidelijk. Ik wilde die vertaalslag maken en zorgen dat de software optimaal gebruikt werd. Daarom ben ik overgestapt naar de dienstverlenende kant. Bij Twiin is pijnpunten wegnemen het uitgangspunt. Dat past bij mij”

Inzet van ICT geen doel op zich

In ziekenhuizen hield Milo zich bezig met beelden, koppelingen met EPD’s en snelle beschikbaarheid. Ook het regelen van draagvlak in de organisatie voor ict-projecten was onderdeel van zijn takenpakket. “Ik verdiep me graag in de materie, zowel voor toepassing als techniek. Dit helpt mij als projectmanager de verbinding te leggen tussen ICT en zorgprofessionals. Ook help ik graag borgen dat inzet van ICT geen doel op zich wordt, maar een specifieke zorgvraag ondersteunt. Ik zag dat beelden en andere patiëntgegevens niet alleen in het eigen ziekenhuis nodig waren. Ook in andere zorginstellingen gaat uitwisseling vaak moeizaam. Daarom ben ik me meer gaan verdiepen in de diversiteit aan toepassingen van digitale gegevensuitwisseling. Zodra je zorginstellingen aan elkaar koppelt, raakt alles elkaar: privacy, techniek, zorg. Samenwerking en goede onderlinge afspraken zijn cruciaal, te beginnen in de regio. Zo kwam ik in contact met de RSO’s in de regio’s waarin ik nu werk. Ook Twiin en het project DVDexit kwamen voorbij. Ik dacht: ik wil meer bereiken op dit vlak. Als ik verder wil werken aan regionale uitwisseling, dan moet ik bij een grote speler zijn. Toen ik namens RSO Nederland bij Twiin kon aansluiten, greep ik die kans met beide handen aan. Nu kan ik me bezighouden met die andere stip op de horizon: landelijke dekking.”

Landelijke afspraken voor regionale uitwisseling

“Je moet afspraken maken om de regio’s, de knooppunten, aan elkaar te koppelen. Over privacy bijvoorbeeld. En hoe je elkaar kunt aanspreken wanneer uitwisseling beter kan. Je kunt ook een stap verder gaan. Door vast te leggen hoe we onderzoeken en gegevens benoemen en zorgen dat we dezelfde taal spreken. Die afspraken gaan voor landelijke dekking soms verder dan de vertrouwensbasis die er binnen een regio vaak al is. Bij het koppelen van regio’s implementeren we dus direct het landelijke Twiin-afsprakenstelsel en maken we gebruik van de Twiin implementatiehandleiding. Maar het helpen van patiënten en zorgverleners staat altijd voorop. Daarom moeten we regelmatig afwegen of we regio’s al wel kunnen koppelen, terwijl op sommige onderdelen nog niet 100% conform Twiin wordt gewerkt. Dit gaat in goed overleg en met een helder stappenplan.” Bij die koppeling komt wel wat overtuigingskracht kijken, denkt Milo. “We hebben iedereen hier hard bij nodig. We kunnen daarvoor natuurlijk wel ‘afkijken’ van succesvolle projecten als Beeldbeschikbaarheid en DVDexit."

Project Knoop. staat voor samenwerken en successen delen

"Bij project Knoop. verbinden we regionale XDS netwerken. Vaak speelt de RSO hierin een belangrijke rol. Maar ook de regio’s waar zaken op een andere manier geregeld zijn, hebben we nodig voor een succesvol project. En natuurlijk alle zorginstellingen en -professionals die daar achter zitten. En laat ik de leveranciers niet vergeten. Met alle betrokkenen werken we samen in Knoop. want we gaan dat landelijk dekkende netwerk samen realiseren. Door ervaringen te delen, komen we steeds verder. In Nederland zijn we vaak kritisch, zien we veel mitsen en maren. Maar soms mogen we ook gewoon laten zien wat goed gaat. Gaat alles volgens plan, dan hebben we begin 2022 alle regio’s aan elkaar gekoppeld. Met heldere onderlinge afspraken. Dat is zeker mogelijk, we hebben het met het project DVDexit gezien: als de wil er is, dan kunnen we heel ver komen.”

Workshop databeschikbaarheid

Milo Kreuk werkte eerder mee aan het project Databeschikbaarheid van Twiin.

Lees het artikel In de toekomst heb je meer nodig dan alleen gegevens kunnen uitwisselen. We willen eigenlijk gewoon samenwerken.