Ben van der Stigchel bekijkt het afsprakenstelsel op 5 punten

“Nee, af is het Twiin afsprakenstelsel nog niet. Maar dat is het eigenlijk nooit, want het ontwikkelt zich continu”, stelt Ben van der Stigchel. “Met de nieuwe release 0.7 laten we aan de buitenwereld zien waar we de afgelopen periode zo hard aan werkten. Ons werk inzichtelijk maken is nodig, merken we aan de vragen uit het veld. Met deze release bieden we een sneak preview. Nog niet rijp genoeg voor consultatie, maar hopelijk wel de basis voor een goed gesprek.”

Onderaan dit artikel vertelt Ben in een vlog hoe je de release 0.7 het beste kunt lezen.

“We horen vaak dat Twiin een afsprakenstelsel is en een architectuur. Maar eigenlijk is het een afsprakenstelsel met een architectuur. De architectuur is namelijk onderdeel van het afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel beschrijft afspraken, procedures, standaarden en (aansluit)eisen op het gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassing en techniek. De architectuur bevat architectuurprincipes, modellen, concepten, ontwerpen en implementatiehandleidingen. Deze release is een eerste goed fundament voor verdere uitwerking en de basis voor communicatie over, door en van Twiin.”

1 Feedback: op hoofdlijnen en in detail

“Ik wil graag benadrukken dat het document een product is van een flink projectteam. Er is een expertteam met specialisten van de verschillende deelonderwerpen. Samen met onder meer de communicatie-afdeling, die ook input levert, vormen zij het projectteam Twiin. De klankbordgroep met deelnemers uit het zorgveld zelf, heeft een belangrijke rol. We vragen ze bij elke release om een review. Die inzichten nemen we steeds mee. Daarnaast hebben we uit de versnellingssessies veel bruikbare input gehaald bij architecten van de partners, leveranciers en de ziekenhuizen. Net als tijdens de workshops databeschikbaarheid die we onlangs organiseerden. Altijd kijken veel betrokken partijen over onze schouders mee. Denk aan de stuurgroep. We krijgen op deze manier veel feedback op verschillende niveaus. Soms op hoofdlijnen en soms op detail. Daarmee verbeteren we ons product continu.”

2 De opbouw: alle onderdelen samengevoegd

“Voor de opbouw hebben we ons onder meer laten inspireren door MedMij. Het onderdeel ‘grondslag’ geeft inzicht in de doelen die Twiin nastreeft. Het beschrijft de overtuigingen van het programma. We behandelen de standaard onderwerpen als doelgroepen, de scope en er is een begrippenlijst. Ook onze visie is een onderdeel. Een ander item gaat over juridische aspecten, zoals privacy en verantwoordelijkheden van betrokkenen. Ook kijken we wat er met de data gebeurt. In het hoofdstuk diensten, bespreken we de diensten die op Twiin aansluiten. Verder gaat het over de processen en hoe we die beheren. Denk aan hoe organisaties kunnen toetreden en hoe certificeringen verlopen. Het hoofdstuk over Governance moet nog de juiste invulling geven.”

3 Architectuur: op zoek naar verbinding

“Architectuur is een ander groot hoofdstuk. Hierin staat hoe we gegevens uitwisselen. Afspraken maken en de zorgnetwerken verbinden is daarbij een van onze doelen. Het project ‘Knoop’ is een van de stappen daar naartoe. Een knooppunt dat Twiin gekwalificeerd is, noemen we een GTK. Daarnaast willen we volgens de visie van Twiin gebruikmaken van gemeenschappelijke functies, of voorzieningen zoals ze vaak worden genoemd. Daarmee organiseren we verbinding en samenhang. De oplossingsrichtingen beschrijven we in het architectuurdeel. Ook de uitwisselconcepten zijn uitgeschreven in transactieschema’s.”

4 Implementatiehandleidingen: tijd voor pilots

“De implementatiehandleidingen zijn ook een onderdeel van de architectuur. In die handleidingen beschrijven we tot in detail hoe de transacties gaan lopen tussen de knooppunten en de gemeenschappelijke voorzieningen. De zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid is uitgewerkt in een implementatiehandleiding versie 1.0. Dat gaat een basis vormen voor de beproeving in pilots Beeldbeschikbaarheid.”

5 Groeimodel: leren van ervaringen

“0.7 is dus een release om verder te finetunen. We willen hiermee het gesprek op gang brengen. Maar pas bij de volgende release is echt ruimte voor consultatie. Leveranciers en zorgaanbieders mogen dan in het openbaar hun reactie geven. In de huidige versie is met name op het architectuurdeel en de implementatiehandleiding gefocust. De afsprakenkant is bijvoorbeeld echt nog voor verbetering vatbaar. De processen en diensten moeten we verder uitwerken. Aan de architectuurkant moeten de implementatiehandleidingen klaar zijn, voor de BGZ. Voor een volgende release moeten we gestart zijn met het beproeven en testen van die handleidingen. Die schrijven we zo goed mogelijk uit en gaan dan testen en beproeven. Aan de hand van ervaringen in de praktijk passen we het daarna aan. Zo hanteren we het groeimodel en leren we van ervaringen.”

 

Pre release 0.7 Publieke Inzage versie