Implementatie van het Twiin-afsprakenstelsel door koppelen van regionale XDS netwerken en leveranciersnetwerken als basis voor landelijk dekkende Twiin infrastructuur voor beeld- en databeschikbaarheid

Zorgverleners kunnen veilig medische gegevens delen met elkaar én met patiënten. Hiervoor is behoefte aan een eenduidig en landelijk afsprakenstelsel, op alle lagen van gegevensuitwisseling. Twiin ontwikkelt samen met verschillende partijen dit landelijke afsprakenstelsel, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande afsprakenstelsels.

Het Twiin-afsprakenstelsel als basis

Het Twiin-afsprakenstelsel is met de 0.7 versie ver genoeg om de eerste regio's aan elkaar 'te knopen' en te beproeven hoe het in de praktijk werkt. Uiteindelijk zullen ook andere bestaande regionetwerken, leveranciersnetwerken en categorale netwerken verbonden worden op basis van het Twiin-afsprakenstelsel. Binnen het project Knoop. wordt het Twiin-afsprakenstelsel getoetst voor uitwisseling via XDS. We kijken met name welke afspraken er al zijn in de regio, hoe deze zich verhouden tot het Twiin afsprakenstelsel en welke afspraken nog nodig zijn. Dit noemen we de fit gap analyse. Hiermee leggen we de basis voor een landelijk dekkende Twiin infrastructuur voor beeld-en databeschikbaarheid en ondervinden we in de praktijk wat een knooppunt is.

Plan van aanpak

Het project kenmerkt zich door een zogenaamde bottom-up benadering: we kijken wat er al is gerealiseerd tussen XDS-implementaties, evalueren wat de onderlinge verschillen zijn en definiëren vervolgstappen om toe te groeien naar een duurzame oplossing. Zorgprofessionals, zorgaanbieders en leveranciers worden vanaf het begin bij het project betrokken, zodat het project aansluit bij de praktijk en resultaten direct zichtbaar zijn.

Het project start begin 2021.