Verpleegkundige overdracht

Het Project eOverdracht werkt binnen het Twiin Afsprakenstelsel de zorgtoepassing eOverdracht uit. Bij het overdragen van patiënten tussen verpleegkundigen van verschillende zorgaanbieders, moeten de patiëntgegevens op de juiste manier en zonder registratielast worden overgedragen. Twiin helpt daarbij door op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel afspraken te maken en de architectuur uit te werken.

Binnen Project eOverdracht focussen we in eerste instantie op de overdracht tussen ziekenhuizen en de wijkverpleging/verpleeghuis (VVT) en gehandicaptenzorg. In latere fasen werken we overdrachten tussen andere zorgaanbieders uit, waarbij we de architectuur op dezelfde manier inzetten.

Kernteam eOverdracht

Samenwerking in het kernteam

De zorgtoepassing eOverdracht wordt uitgewerkt door het kernteam eOverdracht dat bestaat uit architecten en adviseurs vanuit het programma Twiin, de Taskforce Samen Vooruit (TSV), de Nuts-community en Nictiz.

De vertegenwoordiger vanuit de TSV vertegenwoordigt de leveranciers en kan vanuit deze rol meeschrijven aan een passende en werkende oplossing voor eOverdracht. Vanuit de Nuts-community is een vertegenwoordiger met inhoudelijke Nuts-kennis aan het kernteam toegevoegd. Indien nodig vullen we het kernteam aan met experts.

Hergebruik en samen nieuw ontwikkelen

Binnen het project eOverdrachten maken gebruik van wat er al is; de informatiestandaard van Nictiz nemen we integraal over en we kijken wat we kunnen overnemen van de Nuts Bolt, waar de TSV ook van uitgaat. Twiin brengt het samen en vult het aan met de uitwerking van het kernteam.

Diverse partijen hebben de afgelopen jaren al gewerkt aan het in gebruik nemen van de zorgtoepassing eOverdracht. Zo is binnen Nictiz en V&VN de informatiestandaard eOverdracht uitgewerkt die we integraal opnemen binnen het Twiin Afsprakenstelsel. Vervolgens kijken we na een fit-gap analyse van eOverdracht en Twiin en de aanvulling vanuit Nuts, waar de diverse partijen elkaar kunnen aanvullen en versterken. Andere zaken die we nader uit gaan werlen, zijn de gemeenschappelijke voorzieningen authenticatie en identificatie, het toetredingsproces, de governance binnen een vertrouwensmodel en de kwalificatie en acceptatie van leveranciers.

Afsprakenstelsel eOverdracht

Adviesraad

De werkzaamheden en werkwijze van zorgverleners en zorgaanbieders zijn het startpunt van de invulling van eOverdracht in het Twiin Afsprakenstelsel. Om dit te waarborgen richten we een adviesraad in waarin onder andere zorgverleners en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn. De adviesraad heeft een belangrijke rol binnen het project en stuurt op prioriteit, richting en inhoud. Zo kunnen we tussentijds toetsen of resultaten aansluiting vinden bij de praktijk. Ook kunnen we oplossingsrichtingen voorleggen aan het kernteam. V&VN is nauw betrokken bij dit project en levert de voorzitter voor de adviesraad.

Adviesraad eOverdracht

Planning

Eind augustus leveren we de eerste versie op van de zorgtoepassing. Conform het Twiin Afsprakenstelsel beschrijven we de onderdelen bedrijfsarchitectuur, informatiearchitectuur en applicatie- en IT-infrastructuur. Deze onderdelen samen vormen de implementatiewijzer eOverdracht. Het opleveren van een testomgeving en een plan van aanpak voor beproeving is onderdeel van de opdracht.