Verpleegkundige overdracht

Het Project eOverdracht werkt binnen het Twiin Afsprakenstelsel de zorgtoepassing eOverdracht uit. Bij het overdragen van patiënten tussen verpleegkundigen van verschillende zorgaanbieders, moeten de patiëntgegevens op de juiste manier en zonder registratielast worden overgedragen. Twiin helpt daarbij door op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel afspraken te maken en de architectuur uit te werken. Er ontstaat zo een implementatiewijzer die zorgaanbieders en leveranciers kunnen inzetten bij de implementatie van eOverdracht.

Binnen Project eOverdracht focussen we in eerste instantie op de overdracht tussen ziekenhuizen en de wijkverpleging/verpleeghuis (VVT) en gehandicaptenzorg. In latere fasen werken we overdrachten tussen andere zorgaanbieders uit, waarbij we de architectuur op dezelfde manier inzetten.

Samenwerking in het kernteam

De zorgtoepassing eOverdracht wordt uitgewerkt door het kernteam eOverdracht dat bestaat uit architecten en adviseurs vanuit het programma Twiin, de Taskforce Samen Vooruit (TSV), de Nuts-community en Nictiz.

De vertegenwoordiger vanuit de TSV vertegenwoordigt een deel van de leveranciers en kan vanuit deze rol de verbinding maken met de werkgroep eOverdracht van de TSV. Vanuit de Nuts-community is een vertegenwoordiger met inhoudelijke Nuts-kennis aan het kernteam toegevoegd die mee kan schrijven aan een passende en werkende oplossing voor eOverdracht. Indien nodig vullen we het kernteam aan met experts.

Hergebruik en samen nieuw ontwikkelen

Diverse partijen hebben de afgelopen jaren al gewerkt aan het in gebruik nemen van de zorgtoepassing eOverdracht. Zo is binnen Nictiz en V&VN de informatiestandaard eOverdracht uitgewerkt die we integraal opnemen binnen het Twiin Afsprakenstelsel. Vervolgens kijken we na een fit-gap analyse van Twiin en de aanvulling vanuit Nuts en TSV, waar de diverse partijen elkaar kunnen aanvullen en versterken. Andere zaken die we nader uit gaan werken, zijn de gemeenschappelijke voorzieningen authenticatie en identificatie, het toetredingsproces, de governance binnen een vertrouwensmodel en de kwalificatie en acceptatie van leveranciers.

Scope project

Adviesraad

Het is belangrijk dat de zorgtoepassing eOverdracht aansluit bij de werkzaamheden en werkwijze van de zorgverleners en zorgaanbieders. Om dit te waarborgen is een adviesraad ingericht waarin onder andere zorgverleners en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn. De adviesraad heeft een belangrijke rol binnen het project en stuurt op prioriteit, richting en inhoud. Zo kunnen we tussentijds toetsen of resultaten aansluiting vinden bij de praktijk. Ook kunnen we oplossingsrichtingen voorleggen aan de adviesraad. V&VN is nauw betrokken bij dit project en levert de voorzitter voor de adviesraad.