BSN in EPD

Het BSN wordt in veel ziekenhuizen bij een inschrijfbalie of poli in het EPD geregistreerd. Het BSN wordt pas doorgestuurd naar het PACS als de patiënt zich heeft gelegitimeerd en het BSN op ‘geverifieerd’ staat in het EPD. Hierdoor kan het langer duren voordat het BSN bekend is in het PACS, waardoor niet op basis van BSN kan worden uitgewisseld.

Tips om dit proces te verbeteren:

 • Ga in gesprek met de inschrijfbalie en poli’s die patiënten inschrijven. Bespreek:
  • Het belang dat de patiënt uniek kan worden geïdentificeerd;
  • Het belang dat de BSN meekomt bij orders voor beeldvormend onderzoek (maar ook voor lab, medicatie, ander aanvullend onderzoek en kwaliteitsregistraties);
  • Bespreek hoe het proces van de BSN-verificatie geoptimaliseerd kan worden;

De check op de aanwezigheid van een geverifieerd BSN dient een standaard kwaliteitscontrolepunt zijn in het dagelijks werk. Kan je EPD helpen signaleren dat een geverifieerd BSN nog ontbreekt?

Hoe eerder in het proces een geverifieerd BSN aanwezig kan zijn, hoe meer voordelen het oplevert voor iedereen.

 • Niet alle patiënten komen in het ziekenhuis voor een eerste afspraak, bijvoorbeeld omdat ze een telefonische afspraak hebben. Zorg ervoor dat ook voor deze patiënten een proces is ingericht.
 • Sommige EPD’s hebben een onderscheid tussen validatie en verificatie. Belangrijk is dat de betrokken medewerkers:
 • het verschil en het belang ervan weten;
 • het effect weten op het doorsturen van de gegevens tussen het EPD en het PACS;
 • en het effect op gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.

Voor meer informatie over verificatie en validatie, verwijzen we naar de handreiking 'Interoperabiliteit tussen zorginstellingen' van RSO Nederland, in beheer bij Nictiz. Bekijk deze hier.

Twiin-ICON-documenten

Presentaties en verslagen

De voortgang van het programma Twiin is door samenwerking met meerdere partijen voortdurend onderhevig aan verbeteringen en aanpassingen. Deze presentaties zijn een momentopname en kunnen geen rechten aan ontleend worden.