PACS

Beelden en verslagen verzenden of ontvangen vanuit de eigen werkomgeving

PACS leveranciers werken mee aan een snelle integratie, zodat zorgverleners vanuit de eigen werkomgeving beelden en verslagen kunnen delen met Twiin.

Agfa HealthCare

Met het PACS van Agfa HealthCare is het mogelijk om aan te sluiten op alle integratieniveaus van Twiin voor het uitwisselen van beelden en verslagen. Agfa overlegt graag welk integratieniveau in uw specifieke situatie geschikt is en welke impact dit heeft voor het ziekenhuis. Daarbij is het uitgangspunt om zoveel mogelijk rekening te houden met de uiteindelijke werkwijze.

Doordat verslagen in het EPD, RIS of PACS staan, of apart geïntegreerd in het VNA aanwezig zijn, kunnen er verschillen voorkomen in de configuraties en daarmee de wijze van interfacing. Agfa maakt hiervoor een voorstel hoe beelden en verslagen kunnen worden verzonden via de Twiin gateway. Via integratieniveau 3 of 4 kan dit zoveel als mogelijk worden geautomatiseerd.

Voor een groot deel van de ziekenhuizen met een Agfa PACS is het traject inmiddels opgestart. Voor vragen over de integratie met Twiin kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen Agfa HealthCare of via healthcare.nl@agfa.com. Telefoon: 070 413 1211.

Samenwerking Twiin en Agfa HealthCare