Landelijke dekking voor het uitwisselen van beelden en verslagen

Begin 2020 is besloten om als eerste stap richting Beeldbeschikbaarheid een portaal aan te bieden aan zorginstellingen voor het uitwisselen van beelden en verslagen.

Dit portaal vervangt het gebruik van de dvd. Gevens mogen in het kader van de behandelrelatie (WBGO) uitgewisseld worden. Het portaal krijgt een adresboek waarin alle aangesloten zorgverleners te vinden zijn. De uitvoering van het selectie- en aansluittraject ligt in handen van het projectteam DVDexit.

Onder de naam DVDexit is een project gestart om één leverancier te selecteren die voor langere tijd een portaal kan leveren. Het eerste kwartaal van 2020 is een helder en transparant selectietraject doorlopen, waarbij zorgkoepels en eindgebruikers nauw betrokken zijn.

Vanaf 1 november 2020 zijn alle ziekenhuizen aangemeld en naar verwachting in 2021 landelijk bereikbaar voor het uitwisselen van beelden en verslagen, maar ook de verwijsbrief en de BgZ. Ook de zelfstandige klinieken kunnen aanmelden.

Aanmelden

 

Na aanmelding ontvangt u het contract en de bijlagen. Een projectleider vant het landelijk aansluitteam neemt contact met u op.Wanneer wij deze ondertekend retour ontvangen is de aanmelding definitief en nemen we u op in de planning. Vragen kunt u stellen via dvdexit@twiin.nl.

Aansluitteam

 

Een zorginstelling kan aansluiten met verschillende integratieniveaus. Bij het invullen van het contract, geeft u aan op welk integratieniveau u aan wilt sluiten. Om u hierbij te helpen zijn een aantal filmpjes gemaakt.

Integratieniveaus

 

 

 

Twiin-ICON-documenten

Presentaties en verslagen

De voortgang van het programma Twiin is door samenwerking met meerdere partijen voortdurend onderhevig aan verbeteringen en aanpassingen. Deze presentaties zijn een momentopname en kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Twiin schaalt op naar meerdere zorgtoepassingen

Met Twiin kunnen zorgverleners in de toekomst met elkaar én met patiënten landelijk ook andere medische gegevens beschikbaar stellen en/of uitwisselen. Naast het portaal ontwikkelt Twiin een landelijk afsprakenstelsel met afspraken op elk niveau van gegevensuitwisseling. Deze afspraken worden geborgd binnen een Twiin knooppunt. Via een Twiin knooppunt kunnen zorgaanbieders informatie delen met elkaar en de patiënt. Een knooppunt ontsluit ook gemeenschappelijke voorzieningen zoals Mitz voor toestemming.