Handmatig verzenden en ontvangen of volledige integratie?

Beelden en verslagen kunnen momenteel op drie niveaus uitgewisseld worden. Waarbij het eerste niveau handmatig via een extern portaal is en bij het hoogste niveau de uitwisseling geautomatiseerd vanuit de werkomgeving (PACS) plaatsvindt. Onderstaande filmpjes tonen voor elk integratieniveau exact de handelingen die uitgevoerd worden.

Geen integratie met eigen systemen | niveau 1

Enkel gebruik van het Twiin-portaal via webbrowser voor uploaden en downloaden. Hierbij is er geen integratie met het eigen PACS systeem. Er wordt lokaal niets geïnstalleerd (zero footprint). 

Integratie in het eigen PACS-systeem | niveau 3

Bij integratieniveau 3 is de landelijke voorziening gekoppeld met het PACS. Hierdoor kan het proces van het versturen en ontvangen van onderzoeken op de gateway plaatsvinden, deze staat direct geïntegreerd met het PACS.

Volledige integratie in het eigen PACS-systeem | niveau 4

Bij integratieniveau 4 is de landelijke voorziening volledig geïntegreerd met het PACS. Hierdoor kan het proces van het versturen en ontvangen van onderzoeken vanuit het PACS uitgevoerd worden. De mate van integratie is afhankelijk van de integratiemogelijkheden binnen het eigen PACS van de zorginstelling.  

Welk integratieniveau past het best bij uw zorginstelling?

De implementatie zal volledig op afstand worden uitgevoerd. Een zorginstelling dient vooraf een keuze te maken in het gewenste aansluitniveau. Per zorginstelling kan maximaal één aansluitniveau worden gekoppeld. Wel kan de zorginstelling kiezen om door te groeien van niveau 3 naar 4. Het aansluitteam ondersteunt u bij het maken van de juiste keuze. Kijk ook wat uw PACS leveracier voor u kan betekenen.

Na aanmelding ontvangt u de formulieren en bijlagen, waarin per integratieniveau de technische voorwaarden van de verschillende integratieniveaus beschreven worden. Zowel de voor- als nadelen van de verschillende oplossingen worden genoemd, zodat elke deelnemer in staat is het integratieniveau te kiezen wat het beste bij de betreffende zorginstelling past. Alphatron neemt een aanvraag in behandeling zodra de bijlage “Invulschema intakeformulier” volledig is ingevuld en de overeenkomsten getekend zijn. Deze ontvangt u na aanmelding. Nog niet aangemeld?

Aanmelden