Verzenden en ontvangen van beelden en verslagen

Stappenplan

Voor nieuwe klanten die aansluiten in 2020

 • Twiin benadert elk ziekenhuis. U kunt ook zelf contact opnemen met uw regionale projectleider.
 • Bespreek als ziekenhuis met de regionale projectleider het gewenste integratieniveau.
 • Kijk wie er al aangesloten zijn op 100% landelijke dekking
 • Het ziekenhuis vult het online intake formulier in, samen met een uitreksel van de KvK.
 • Het ziekenhuis ontvangt een brief van VZVZ met bijlagen, die u ondertekent en terug stuurt:
  • brief
  • aansluitovereenkomst
  • verwerkersovereenkomst

VZVZ kijkt of de instelling recht heeft op kosteloze deelname. Zo ja, dan ontvangt de aanvrager een toekenning kosteloos gebruik en eventuele vergoedingen.

Kijk welke ziekenhuizen al aangesloten zijn en wie in uw regio ondersteuning biedt bij aansluiting.

Wat kunt u zelf doen

Om aan te sluiten vult u onderstaand formulier in. Wij nemen contact met u op om aan te sluiten.

Aansluitformulier

Stappenplan