Uitwisselen beelden en verslagen

Anno 2020 wordt nog steeds veel zorginformatie niet digitaal uitgewisseld tussen zorgverleners van verschillende zorginstellingen. Het programma Twiin heeft onder meer als doel om beelden en verslagen landelijk beschikbaar te maken en digitaal uit te wisselen tussen zorgverleners. Beelden en verslagen zullen beschikbaar zijn in de vorm van een tijdlijn binnen de eigen werkomgeving van de zorgverlener.

Het betreft naar schatting ca 1,4 miljoen onderzoeken verdeeld over enkele honderdduizenden dvd’s per jaar in Nederland die per dvd verstuurd worden. Dit zorgt voor een inefficiënt, onveilig, duur en tijdrovend proces wat niet aansluit bij de huidige zorgprocessen (o.a. spoedzorg, MDO’s).

DVDexit

Het realiseren van weergave in een tijdlijn duurt enkele jaren. Daarom hebben vertegenwoordigers van het zorgveld (oa. vertegenwoordigd in de Adviesraad Beeldbeschikbaarheid), ZN gevraagd of het mogelijk is om op korte termijn de dvd-stroom van radiologische beelden en verslagen uit te faseren. Met dit doel is in 2019 het project DVDexit gestart. Eind 2019 is een marktonderzoek gedaan en na een open selectietraject is gekozen voor een landelijke voorziening.

project DVDexit

Hoe werkt Twiin voor beelden en verslagen?

In plaats van een dvd te branden en te verzenden kan een zorgverlener een elektronisch bericht naar een andere zorgverlener sturen met daarin een verwijzing naar de beelden en verslagen. Via een beveiligd portaal kan de geadresseerde zorgverlener de bestanden ophalen. Omdat het hier een gericht verzenden van de gegevens van een patiënt betreft, kan deze uitwisseling binnen de kaders van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) plaats vinden zonder dat expliciete toestemming van de patiënt nodig is.

Om te zorgen dat de verwijzing naar de beelden aankomt bij de juiste zorgverlener, wordt gebruik gemaakt van een zorgverlenersadresboek. Beelden en verslagen kunnen alleen opgehaald worden door een geauthentiseerde en geautoriseerde zorgverlener. Daarnaast kan ook een link gestuurd worden naar de patiënt waarmee deze de eigen gegevens kan downloaden.

Integratie binnen de eigen werkomgeving

Een zorginstelling kan kiezen om beelden en verslagen handmatig te versturen en ontvangen of dit proces te integreren binnen de eigen werkomgeving om zo het verzenden en ontvangen te automatiseren. Ontvangen beelden en verslagen kunnen gekoppeld worden aan de patiënt zodra deze aangemaakt is in het EPD. Beelden en verslagen kunnen ook door het ziekenhuis aan patiënten verstuurd gaan worden.

Voor het handmatige versturen en ontvangen maakt de zorginstelling gebruik van de portaalfunctie waar gegevens tijdelijk opgeslagen worden. Geïntegreerd in de eigen werkomgeving is het Twiin-portaal een decentrale oplossing waarbij de communicatie direct plaatsvindt tussen de gateways van de zorginstellingen. Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van de internationale IHE XDM standaard en DICOM Mail standaarden. Ook het adresboek staat decentraal op de gateways en wordt regelmatig gesynchroniseerd.

Afhankelijk van de behoeften van de zorginstelling zijn verschillende integratieniveaus binnen de eigen werkomgeving (o.a. PACS) mogelijk. Het aansluitteam helpt zorginstellingen hier mee op weg.

Aansluitteam

Ook meedoen?

Het aansluitteam neemt nog voor de zomer contact op met alle ziekenhuizen. Wilt u direct aansluiten, vul dan het formulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hoe werkt aanmelden

Direct aanmelden