Factsheet Twiin en regionale XDS netwerken

Voor het verlenen van goede zorg is het belangrijk dat alle gegevens van een patiënt beschikbaar zijn voor een zorgverlener. Twiin maakt het mogelijk om beelden en verslagen landelijk beschikbaar te maken en digitaal uit te wisselen tussen zorgverleners. De eerste stap is het vervangen van de dvd door een digitaal alternatief. Deze factsheet informeert zorgaanbieders over Twiin, nieuwe toepassingen en hoe deze zich verhouden tot bestaande XDS-netwerken.

Uitwisselen van beelden en verslagen

Twiin ontwikkelt een duurzame oplossing om beelden en verslagen van een patiënt beschikbaar te maken op volgorde van tijd in de werkomgeving van de zorgverlener. Ook als deze gemaakt zijn bij andere zorgaanbieders. Dit noemen we de ‘tijdlijn’. Deze zal naast beelden en verslagen, inzage gaan geven in steeds meer gegevens van een patiënt.

Het ontwerp, de bouw en implementatie van deze volledige oplossing vergt veel tijd. Als eerste stap maakt Twiin het mogelijk beelden en verslagen, al dan niet geautomatiseerd en geïntegreerd in de werkomgeving, te versturen en ontvangen. Zodat het gebruik van de dvd niet langer nodig is.

beelden en verslagen op volgorde van tijd

Overzicht van onderzoeken op volgorde van tijd binnen de eigen werkomgeving

Hoe werkt deze eerste stap

Voor het uitwisselen van beelden en verslagen gaat Twiin net als bij de dvd uit van een verwijzing, waarbij toestemming van de patiënt verondersteld mag worden. De zorgverlener weet vooraf naar wie het onderzoek opgestuurd moet worden. Beelden en verslagen worden uitgewisseld door deze handmatig te up- en downloaden. 

Integratie met lokale systemen van de instelling is mogelijk, waardoor versturen en ontvangen grotendeels geautomatiseerd kan plaatsvinden. De beelden en verslagen worden, net als bij een dvd, bij ontvangst in het eigen EPD/PACS opgenomen als een extern onderzoek. Een beperking hierbij is dat degene die verstuurt moet bepalen waar de ontvangende zorgverlener behoefte aan heeft. Dit wordt ondervangen in de duurzame oplossing.

versturen en ontvangen van beelden en verslagen

Versturen van beelden en verslagen

Op weg naar een duurzame oplossing

Twiin voegt steeds meer functionaliteit toe, waarbij het uiteindelijk ook mogelijk is beelden en verslagen in te zien, zonder dat bekend is waar en wanneer een patiënt eerder beeldvormende onderzoeken heeft gehad. De patiënt staat centraal. Voor het opvragen van deze gegevens is expliciete toestemming nodig van de patiënt. Dit kan de patiënt zelf regelen in Mitz. Ook moet er sprake zijn van een behandelrelatie met de zorgverlener.

Gebruik Mitz

Patiënten kunnen met Mitz toestemming geven voor inzage in hun gegevens.

Voor het zoeken naar beschikbare gegevens van een patiënt, worden bestaande infrastructuren zoals het LSP en regionale XDS-netwerken met elkaar verbonden via internationale standaarden zoals IHE. Dan kunnen, naast beelden en verslagen, ook overige medische gegevens ingezien worden.

Twiin en regionale IHE-XDS infrastructuren versterker elkaar

Diverse regio’s en zorgaanbieders maken gebruik van IHE-XDS om beelden uit te wisselen. De eerste stap van Twiin om beelden en verslagen te sturen en ontvangen, vult het gebruik van regionale XDS-oplossing  aan. Bijvoorbeeld wanneer:

  • Een patiënt wordt verwezen naar een zorgverlener die nog geen gebruik maakt van een XDS-netwerk.
  • Een zorgverlener buiten de regio werkt.
  • Er (nog) geen patiënttoestemming is geregistreerd voor gebruik van het XDS-netwerk.
  • Als beelden gedeeld worden met de patiënt zelf.

Het uitwisselen van beelden en verslagen via bestaande infrastructuren wordt dus niet vervangen, maar juist aangevuld. In de volgende fases zorgt Twiin voor het koppelen van deze infrastructuren.

Aansluiten op Twiin

Het volledige uitfaseren van de dvd’s is mogelijk wanneer alle ziekenhuizen aangesloten zijn. Een zorgaanbieder bepaalt zelf wanneer en hoe Twiin wordt ingezet. Op basis van zijn specifieke rol (bijvoorbeeld als doorverwijzer van de patiënt, of juist als ontvanger van grote patiëntengroepen) en regionale ontwikkelingen. Het adviesteam van Twiin ondersteunt u graag bij de aansluiting en implementatie.

Twiin is van en voor de zorg, en heeft als doel het beschikbaar stellen en/of uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners onderling én met patiënten. De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt.

Twiin ontwikkelt op basis van behoeften en noodzaak en houdt rekening met de bestaande infrastructuren en oplossingen. Zo komen we, met gebruik van (inter)nationale standaarden, tot landelijke uitwisseling.

Binnen het programma Twiin vertegenwoordigen verschillende zorgkoepels het zorgveld.

Twiin-ICON-documenten

Presentaties en verslagen

De voortgang van het programma Twiin is door samenwerking met meerdere partijen voortdurend onderhevig aan verbeteringen en aanpassingen. Deze presentaties zijn een momentopname en kunnen geen rechten aan ontleend worden.