Twiin en Registratie aan de Bron

Project Basisgegevensset Zorg

Doorlooptijd
-
Doelgroep
Zorgaanbieders
Zorggebruikers
Projectleider
Saskia van Es
Doelstelling
De zorgtoepassing testen en beproeven in een pilot in samenwerking met leveranciers en zorgaanbieders.
Door Project BgZ (Basisgegevensset Zorg) kunnen zorgaanbieders de medische samenvatting van de patiënt aan elkaar beschikbaar stellen. Vanuit hun eigen werkomgeving en bestaande systemen, over verschillende zorginfrastructuren heen. Uitwisselen gebeurt leveranciersonafhankelijk volgens de informatiestandaard BgZ en passend bij VIPP5 module 3. In de zorgtoepassing BgZ staan de specificaties voor de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg volgens het Twiin Afsprakenstelsel. Hierbij is rekening gehouden met de technieken XDS en FHIR. Deze zorgtoepassing is klaar voor testen en beproeving in een pilot in samenwerking met leveranciers en zorgaanbieders.

VIPP5 module 3

De eisen van de gebruikers, VIPP5 module 3 en de informatiestandaard BgZ worden meegenomen in de scope van dit project. In de zorgtoepassing BgZ zijn zowel push- als pull-uitwisselconcepten uitgewerkt. Dit betekent dat je de Basisgegevensset Zorg kunt opsturen, maar ook kunt opvragen bij zorgaanbieders die aangesloten zijn bij Twiin.  

Zorgtoepassing BgZ en het Twiin Afsprakenstelsel

Aan release 0.8 van het Afsprakenstelsel is de Zorgtoepassing BgZ toegevoegd. Deze release dient als basis voor beproeving en verdere doorontwikkeling in de lopende Twiin-projecten: Knoop., Beeldbeschikbaarheid, eOverdracht en BgZ. Met ervaringen uit deze projecten verrijken we het afsprakenstelsel.