Het Twiin project Basisgegevensset Zorg (BgZ) ontwerpt in kwartaal één van 2021 de BgZ-implementatiehandleiding, om uitwisseling tussen zorgaanbieders te ondersteunen. Dit doen we samen met  NICTIZ , VIPP 5 en programma Registratie aan de bron.  Eind kwartaal één levert Twiin de eerste versie van de BgZ-handleiding op. In deze handleiding staan de specificaties voor de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg volgens het Twiin Afsprakenstelsel. Hierbij is rekening gehouden met de technieken XDS en FHIR, welke nu door zorgaanbieders worden gebruikt voor de uitwisseling van gegevens. Deze handleiding is in kwartaal twee of drie rijp voor testen en beproeving in een pilot. 

Scope

De eisen van de gebruikers, VIPP5 module 3 en de informatiestandaard BgZ worden meegenomen in de scope van dit project. In de BgZ-handleiding zijn zowel push als pull uitwisselconcepten uitgewerkt. Dit betekent dat je de Basisgegevensset Zorg kunt opsturen, maar ook kunt opvragen bij zorgaanbieders die aangesloten zijn bij Twiin.  

Wil je meer weten of meewerken aan Twiin, neem dan contact op via info@twiin.nl