Rol van het programmateam

Het programmateam bedenkt, plant, zet uit, werkt uit en bewaakt. Het programmateam legt verantwoording af aan de stuurgroep. Het programmateam is de bekende spin in het web. Aan het programmateam nemen mensen deel van VZVZ en RSO-NL. Aangevuld met mensen uit organisaties die zitting hebben in de adviesraden.