Werkgroep Architectuur

In de eerste fase richt de werkgroep Architectuur zich op oplossingen om te komen tot een landelijke beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van medische gegevens voor beelden, labuitslagen en gegevens vanuit de geboortezorg als vertrekpunt.

Uitwerkingen van deze oplossingen geven kaders voor inkoop van voorzieningen die nodig zijn en in een latere fase voor opschalen en uitbreiden naar andere zorgtoepassingen.

Uitgangspunt hierbij zijn:

  • waar mogelijk hergebruiken van en verwijzen naar bestaande standaarden en architectuurprincipes;
  • voldoende samenhang behouden met de andere deliverables zoals de te leveren diensten en het afsprakenstelsel
  • de opschaling en uitbreiding naar andere zorgtoepassingen.