Zorg organiseren rond de patiënt

Patiënten krijgen met steeds meer zorgaanbieders te maken. Dit komt onder andere omdat de zorg veel specialistischer wordt. Voor bepaalde klachten of een bepaald ziektebeeld, ga je naar een gespecialiseerde instelling met de juiste zorg. Ook zijn we tegenwoordig veel mobieler, waardoor er een grotere kans is dat je niet in je woonplaats bent wanneer er iets gebeurt. Om goede zorg te kunnen verlenen wil een behandelend arts in het eigen systeem zien welke patiëntinformatie, naast eventuele eigen informatie, landelijk nog meer beschikbaar is. Want uiteindelijk kan alleen de zorgverlener beoordelen welke informatie van belang is.

Lappendeken van oplossingen

Om meer gegevens van een patiënt in te kunnen zien, participeren zorgaanbieders steeds vaker in samenwerkingsverbanden met eigen deeloplossingen. Toch blijft de Nederlandse zorg op landelijk niveau organisatorisch sterk versnipperd: de verschillende samenwerkingsverbanden sluiten vaak niet onderling op elkaar aan. Twiin kijkt naar wat werkt. Hier, maar ook in het buitenland. Om zo aantoonbaar bewezen oplossingen op elkaar aan te sluiten.

Om bestaande oplossingen op elkaar aan te laten sluiten zijn landelijke afspraken nodig. Twiin werkt hiervoor iteratief samen met verschillende partijen. Samen zijn een aantal uitgangspunten opgesteld, een plan voor realisatie en aansluitvoorwaarden.

De afspraken zijn omschreven in het Twiin Afsprakenstelsel.

Twiin Afsprakenstelsel