Twiin dat zijn wij

Tijdens de verschillende bijeenkomsten kijken we samen met zorgaanbieders, leveranciers en de koepels wat nodig is om gegevens beschikbaar te stellen en uit te wisselen.

Landelijk uitwisselen van beelden en verslagen

Binnen het project DVDexit is een voorziening opgeleverd voor het landelijk uitwisselen van beelden en verslagen tussen zorginstellingen, op basis van (door)verwijzing van een patiënt. Tijdens de gebruikersbijeenkomsten wisselen gebruikers ervaringen uit en stellen gezamenlijk vast welke afspraken nodig zijn om van het gebruik een succes te maken. Afspraken worden door de gebruikers zelf in een handreiking vastgelegd en verspreid.

Presentaties, conclusies en handreikingen zijn hieronder te downloaden.

Twiin-ICON-documenten

Presentaties en verslagen

De voortgang van het programma Twiin is door samenwerking met meerdere partijen voortdurend onderhevig aan verbeteringen en aanpassingen. Deze presentaties zijn een momentopname en kunnen geen rechten aan ontleend worden.