Pilots Beeldbeschikbaarheid

Twiin werkt samen met zorginstellingen en knooppunten aan Beeldbeschikbaarheid. Hierbij koppelen we de netwerken van twee zorginstellingen aan elkaar, met gebruik van het afsprakenstelsel en een gemeenschappelijke voorziening. Dit doen we binnen een pilot met drie fasen.

Zorgverleners kunnen in de toekomst landelijk medische gegevens uitwisselen met elkaar én met patiënten. Vanuit een tijdlijn die is geïntegreerd in de werkomgeving van de zorgverlener zijn beelden en verslagen in te zien, zowel vanuit het PACS als EPD. Ook als ze gemaakt zijn door andere zorginstellingen. We noemen dit Twiin Beeldbeschikbaarheid.

Knooppunten

Om gegevens uit te kunnen wisselen, sluit een zorginstelling aan op een knooppunt. Het programma Twiin ontwikkelt hiervoor een afsprakenstelsel met landelijke standaarden. Een knooppunt voldoet aan dat afsprakenstelsel. Het kan met andere aangesloten knooppunten veilig en efficiënt op landelijk niveau gegevens uitwissen. Ook geeft het knooppunt toegang tot een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zoals Mitz voor patiënttoestemming. Mogelijke knooppunten zijn het Bevolkingsonderzoek borstkanker (BVO BK), de RSO’s en het LSP.

Hoe weten we wat werkt?

Om landelijk beelden uit te wisselen, ontwikkelen we een set van interoperabiliteitsafspraken om over de regio’s heen gegevens uit te wisselen. Deze afspraken testen we in een projectathon met end-to-end testing. Daarbij valideren we de interoperabiliteit tussen verschillende PACS en EPD leveranciers en (XDS-) knooppunten.

In drie stappen naar een gecontroleerde livegang

 1. Proof of Concept (PoC)
  Aan de hand van een viertal handelingen van een zorgverlener, beproeven we alle onderdelen in de keten die te maken hebben met gegevensuitwisseling beeldbeschikbaarheid.
  • Aanmelding van een onderzoek op het landelijke tijdlijnsysteem;
  • Opbouwen van een (lokale) tijdlijn in het EPD en PACS;
  • Openen van verslagen vanuit de lokale tijdlijn in het EPD/PACS;
  • Bekijken van de beelden in het EPD/PACS.

In de PoC-fase vinden meerdere iteraties plaats. We starten met de basis transacties. Vervolgens wordt bij iedere iteratie de functionaliteit uitgebreid, zoals het toevoegen van gemeenschappelijke voorzieningen voor authenticatie, identificatie, logging, toestemming, etc.

Er is een testomgeving ingericht met simulatoren, waar de betrokken partijen (PACS-, EPD- en US-leveranciers) hun systeem kunnen valideren. Na acceptatie van de technische inrichting door alle partijen start de tweede fase.

 1. Acceptatie
  In deze fase kijken we meer naar de bovenste lagen van het interoperabiliteitsmodel, zoals beschreven door Nictiz. We richten de (beheer) processen in bij zowel de zorginstelling als het knooppunt. Daarna trainen we de betrokken gebruikers. Tegelijkertijd gebruiken we deze fase voor het optimaliseren van de aansluitvoorwaarden, het kwalificatieproces en het implementatiedraaiboek. Deze worden op de website geplaatst en via de nieuwsbrief verspreid.

De acceptatiefase vindt plaats in de testomgeving van de zorginstelling en het Twiin knooppunt.

 1. Praktijk
  Pas na een akkoord van alle betrokken partijen op de acceptatieomgeving, vindt een gecontroleerde livegang plaats.

 

Geïnteresseerd in deelname aan een pilot?

Samen met een multidisciplinair team voeren we een intake uit. Hierbij kijken we met name naar de combinatie van zorginstelling, leveranciers en knooppunten. Neem contact met ons op via info@twiin.nl