Partners

We doen het samen

De zorgverlener die een beter beeld krijgt van een patiënt, de patiënt die sneller geholpen wordt, de zorgaanbieder die meer patiënten kan bedienen en de ICT-leverancier die eenvoudiger aan kan sluiten met bestaande en nieuwe toepassingen. Kortom, samen maken wij Twiin, want alleen samen weten we hoe we morgen willen werken.

Het programma kent veel stakeholders en niet één specifieke opdrachtgever. VZVZ en RSO NL zijn opdrachtnemer van Twiin en voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen. VZVZ en RSO-NL leggen verantwoording af binnen de programmaorganisatie en aan de financier(s). Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma in de opstartfase, natuurlijk wordt ook gekeken naar structurele financiering.

 

Partners in het programma zijn Patiënten Federatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Citrienfonds, Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra, Nictiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Federatie Medisch Specialisten. Zij op hun beurt vertegenwoordigen hun achterban.