13 maart 2020
Zorgverleners kunnen in de toekomst landelijk medische gegevens uitwisselen met elkaar én met patiënten. Vanuit een tijdlijn die is geïntegreerd in de werkomgeving van de zorgverlener zijn beelden en verslagen in te zien, zowel vanuit het PACS als EPD. Ook als ze gemaakt zijn door andere zorginstellingen. We noemen dit Twiin Beeldbeschikbaarheid.

Beelden en verslagen op landelijke schaal uitwisselen? Doe mee met Twiin!

Om gegevens uit te kunnen wisselen, sluit een zorginstelling aan op een knooppunt. Het programma Twiin ontwikkelt hiervoor een afsprakenstelsel met landelijke standaarden. Een knooppunt voldoet aan dat afsprakenstelsel. Het kan met andere aangesloten knooppunten veilig en efficiënt op landelijk niveau gegevens uitwissen. Ook geeft het knooppunt toegang tot een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zoals Mitz voor patiënttoestemming. Mogelijke knooppunten zijn het Bevolkingsonderzoek borstkanker (BVO BK), de RSO’s en het LSP.

 

Twiin zoekt koplopers voor pilot

Twiin zoekt meer zorginstellingen en knooppunten die mee willen doen met de pilot Beeldbeschikbaarheid. Hierbij koppelen we de netwerken van twee zorginstellingen aan elkaar, met gebruik van het afsprakenstelsel en een gemeenschappelijke voorziening.

De eerste pilot is van start! Bekijk de kick-off

 

Wat betekent dit voor uw zorginstelling?

Meedoen met de pilot Beeldbeschikbaarheid betekent vanuit verschillende vakgebieden meedenken en -werken aan een oplossing. De oplossing wordt met ondersteuning van het Twiin team getest en geïmplementeerd. De werkzaamheden die uw organisatie binnen de pilot uitvoert worden vergoed, met uitzondering van het ontwikkelen en configureren van software. Bovendien kunnen uw zorgverleners en patiënten als een van de eersten gebruik maken van alle voordelen van Twiin. 

Waarom nu meedoen aan een pilot?

 • Vanuit verschillende vakgebieden bijdragen aan afsprakenstelsel en architectuur
 • Interoperabiliteit testen tussen verschillende systemen
 • Beelden en verslagen uitwisselen volgens nationale standaarden
 • Deelname in projectathon & testomgeving
 • Betrokkenheid bij opschaling voor landelijk gebruik
 • Vergoeding voor werkzaamheden binnen de pilot

Hoe weet u of dit werkt?

Om landelijk beelden uit te wisselen, ontwikkelen we een set van interoperabiliteitsafspraken om over de regio’s heen gegevens uit te wisselen. Deze afspraken testen we in een projectathon met end-to-end testing. Daarbij valideren we de interoperabiliteit tussen verschillende PACS en EPD leveranciers en (XDS-) knooppunten.

Pilots in drie fases

 1. Proof of Concept (PoC)
  Aan de hand van een viertal handelingen van een zorgverlener, beproeven we alle onderdelen in de keten die te maken hebben met gegevensuitwisseling beeldbeschikbaarheid.
  • Aanmelding van een onderzoek op het landelijke tijdlijnsysteem;
  • Opbouwen van een (lokale) tijdlijn in het EPD en PACS;
  • Openen van verslagen vanuit de lokale tijdlijn in het EPD/PACS;
  • Bekijken van de beelden in het EPD/PACS.

In de PoC-fase vinden meerdere iteraties plaats. We starten met de basis transacties. Vervolgens wordt bij iedere iteratie de functionaliteit uitgebreid, zoals het toevoegen van gemeenschappelijke voorzieningen voor authenticatie, identificatie, logging, toestemming, etc.

Er is een testomgeving ingericht met simulatoren, waar de betrokken partijen (PACS-, EPD- en US-leveranciers) hun systeem kunnen valideren. Na acceptatie van de technische inrichting door alle partijen start de tweede fase.

 1. Acceptatie
  In deze fase kijken we meer naar de bovenste lagen van het interoperabiliteitsmodel, zoals beschreven door Nictiz. We richten de (beheer) processen in bij zowel de zorginstelling als het knooppunt. Daarna trainen we de betrokken gebruikers. Tegelijkertijd gebruiken we deze fase voor het optimaliseren van de aansluitvoorwaarden, het kwalificatieproces en het implementatiedraaiboek. Deze worden op de website geplaatst en via de nieuwsbrief verspreid.

De acceptatiefase vindt plaats in de testomgeving van de zorginstelling en het Twiin knooppunt.

 1. Praktijk
  Pas na een akkoord van alle betrokken partijen op de acceptatieomgeving, vindt een gecontroleerde livegang plaats.

Geïnteresseerd in deelname aan een pilot?

Samen met een multidisciplinair team voeren we een intake uit. Hierbij kijken we met name naar de combinatie van zorginstelling, leveranciers en knooppunten. Meer informatie of meedoen met een pilot? Neem contact met ons op via info@twiin.nl

Twiin-ICON-documenten

Presentaties en verslagen

De voortgang van het programma Twiin is door samenwerking met meerdere partijen voortdurend onderhevig aan verbeteringen en aanpassingen. Deze presentaties zijn een momentopname en kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Bestand downloaden

Vul uw naam en e-mailadres in om dit bestand te downloaden