zaal
25 juli 2019
Programmamanager Bas van Vliet presenteerde Twiin tijdens het XDS congres in Maarssen op 4 juli. Dit jaar was het thema: gegevensuitwisseling door generatie X op basis van internationale standaarden. De presentatie is te downloaden onderaan dit artikel.
zaal met mensen

Op het congres kwamen zowel landelijke programma´s - zoals Twiin, het landelijke initiatief dat XDS-infrastructuren aan elkaar ´knoopt´ - en internationale ontwikkelingen op het gebied van interoperabiliteit en XDS aan de orde. Zowel leveranciers als zorgverleners waren aan het woord.

Wat wil de dokter?

Radioloog Frans Bakers startte de dag vanuit het perspectief van een zorgverlener. ´Wat wil de dokter met XDS?´, vraagt Bakers de zaal en laat een stilte vallen. De volgende slide komt in beeld, volledig wit. Het antwoord? Niets. En dat is volledig terecht. Voor een dokter maakt de techniek niet uit en zit XDS ´onder de motorkap´. Als de ´plaatjes´ maar op het scherm komen. ¨

Na de presentatie van Bakers ging het de gehele dag ging over vragen als: Hoeveel moet de zorgverlener van XDS weten? Hoe moeilijk of makkelijk maken we het om uiteindelijk de dokter en de patiënt tevreden te krijgen? Spreken we over dezelfde taal als we het over interoperabiliteit hebben?  Delen van kennis en ervaring met de implementatie van ´gegevensuitwisseling in de zorg´, daar gaat het om.

In elke presentatie kwam het gebruik van IHE en XDS in het bijzonder als standaard om informatieuitwisseling te realiseren naar voren. Middels Twiin is er nu een partij die de regie oppakt en afspraken maakt over het gebruik van standaarden onder de XDS-´motorkap´. Alsook de vrijheden in die standaarden ´oppakt´ en landelijke afspraken daarover maakt.

Het event in Inn Style te Maarssen werd door meer dan 120 mensen bezocht. Van zorgverlener, leverancier, IT-architect, beleidsmaker, zorgverzekeraar tot een afvaardiging van diverse zorgkoepels.