DVD's
24 januari 2020
In 2019 heeft er een onderzoek plaatsgevonden om de mogelijkheden te inventariseren van een laagdrempelige, voor alle ziekenhuizen beschikbare oplossing om de DVD-stroom (radiologie beeld en verslag) te vervangen door een digitaal alternatief. Dit onderzoek is op nadrukkelijk verzoek van vertegenwoordigers van radiologen, artsen en ziekenhuizen uitgevoerd (de adviesraad Twiin). Op basis van de adviezen is binnen het Programma Twiin een apart project onder de naam DVDexit gestart om in 2020 een voorziening aan te bieden waarmee ziekenhuizen in Nederland beelden en verslagen kunnen versturen.

Om dit mogelijk te maken start een selectietraject voor deze voorziening. We gaan ervan uit dat deze voorziening, inclusief bijbehorende diensten, door één leverancier geleverd zal worden. De selectie vindt getrapt plaats. Wij starten met een pre-selectie aan de hand van een aantal vragen. De leveranciers die het beste aan de eisen voldoen (minimaal drie) ontvangen het Request for Proposal.

Conceptplanning op hoofdlijnen

Het project kent een strakke planning. Doelstelling is om voor de zomer de geselecteerde partij te contracteren. De conceptplanning op hoofdlijnen omvat:

  • Medio februari ontvangen leveranciers de documentatie voor de pre-selectie. In het pre-selectie document worden de planning en procedure nader toegelicht.
  • Uiterlijk 9 maart 2020 ontvangen van de beantwoording van de leveranciers.

Twiin houdt zich het recht voor om de procedure tussentijds aan te passen of te beëindigen.

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met het projectteam via info@twiin.nl

Twiin-ICON-documenten

Downloads