29 maart 2020
Vanwege de huidige omstandigheden rond Covid-19, biedt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een tijdelijke noodvoorziening voor het overdragen van patiënt gegevens, om zo de zorg voor Coronapatiënten te ondersteunen. Twiin heeft hierop besloten het traject DVDexit te versnellen.

Het is nu belangrijk dat alle ziekenhuizen van deze noodoplossing gebruik kunnen maken. VWS benadrukt dat het een tijdelijke oplossing betreft, die na de Coronacrisis weer ontmanteld zal worden. Omdat ook na de Coronacrisis de behoefte aan gegevensuitwisseling blijft, heeft Twiin besloten het traject voor een uitwisselingsportaal om landelijk beelden en verslagen geïntegreerd uit te wisselen, te versnellen.

Het voorbereidings- en selectietraject hiervoor is reeds gestart. Gezien de urgentie die ontstaan is wordt het selectie- en implementatietraject nu versneld, zodat ziekenhuizen op korte termijn gebruik kunnen maken van deze oplossing. Het besluit van de Twiin-stuurgroep (ZN, RSO Nederland en VZVZ ) en de NVvR om het traject te versnellen, wordt gesteund door de leveranciers in de eindselectie en de zorgkoepels die deelnemen aan Twiin en is afgestemd met het ministerie van VWS.

Twiin DVDExit wordt door ZN gefinancierd en in beheer genomen door VZVZ. Voor de coördinatie van de implementatie wordt samengewerkt met RSO NL. Wij zullen iedereen de aankomende tijd informeren over de voortgang van het Twiin-portaal. Ziekenhuizen kunnen zelf besluiten wanneer zij overstappen op deze structurele oplossing gezien het beslag dat de Coronacrisis op hen legt.

Aansluiten op het Twiin portaal?

Kijk hoe u aan kunt sluiten op het portaal >

Twiin-ICON-documenten

Presentaties en verslagen

De voortgang van het programma Twiin is door samenwerking met meerdere partijen voortdurend onderhevig aan verbeteringen en aanpassingen. Deze presentaties zijn een momentopname en kunnen geen rechten aan ontleend worden.