Bas vlogt
28 december 2021
Een terugblik op het afgelopen jaar! Het was een bijzonder jaar, ook voor Twiin. We hebben veel gedaan, veel gepraat, veel samengewerkt en veel beproefd.

We zijn gaan samenwerken met partners zoals Vipp5, Nuts, Taskforce Samen Vooruit, VWS  en he Citrienfonds. We hebben beproefd en gesproken met leveranciers en zorgaanbieders. We hebben gekeken naar architectuurvraagstukken en het vertrouwensmodel. We hebben onze kennis en kunde in ons afsprakenstelsel gestopt.

Wat we nog meer hebben gedaan? Bekijk de video van Bas.