TA Notified Pull vastgesteld
4 mei 2023
Na een jaar van intensieve samenwerking is op 4 mei 2023 de Technical Agreement voor Notified Pull klaar voor publicatie. Daarmee is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de ontwikkeling naar landelijke gegevensuitwisseling.
Het afgelopen jaar heeft een werkgroep onder leiding van Taskforce Samen Vooruit, Programma Twiin en VIPP 5 de specificaties van Notified Pull op basis van FHIR uitgewerkt. Deelnemers aan de werkgroep hebben keuzes gemaakt die nodig zijn om bestaande infrastructuren technisch beter aan elkaar te koppelen. Deze keuzes zijn nu opgenomen als afspraken in de Technical Agreement.

Internationaal en cross-sectoraal

Bij de totstandkoming van de keuzes en afspraken is gekeken naar de huidige (inter)nationale open standaarden en ook verder dan de medisch specialistische zorg. Dit met het oog op wet- en regelgeving en opschalingsmogelijkheden. De afspraken in de Technical Agreement zijn gebaseerd op HL7 FHIR, een internationale open standaard die in veel Europese landen in gebruik is. Daarnaast is FHIR binnen diverse domeinen binnen de zorg al in gebruik: De programma’s Babyconnect, eOverdracht en MedMij hebben hun gegevensuitwisseling eveneens op FHIR gebaseerd. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) noemt FHIR de standaard voor gegevensuitwisseling. Tevens heeft de minister van VWS recent in de Kamerbrief over landelijk dekkend netwerk infrastructuren benadrukt dat FHIR het uitgangspunt is.

De huidige versie van de Technical Agreement is 0.99. Een aantal keuzes moeten nog worden gemaakt en worden opgepakt tijdens de eerste implementaties c.q. hackatons. Houd daarom verdere berichtgeving in de gaten inzake nieuwe updates van de Technical Agreement.

Download hieronder de Technical Agreement, de factsheet en reviewopmerkingen.