Vipp, Twiin, TSV
25 januari 2023
In maart 2022 presenteerde VIPP 5 haar eindrapportage over de uitwisseling van de BgZ op basis van het Twiin Afsprakenstelsel aan een groep leveranciers. In de eindrapportage staan de resultaten van verschillende pilots die gedraaid zijn tussen verschillende zorginstellingen.
Tijdens een vragenronde na de presentatie bleek dat er grote behoefte is aan specificaties van het uitwisselconcept Notified Pull op basis van uitwisselstandaard FHIR. De verwachting is namelijk dat het uitwisselen op basis van dit uitwisselconcept positieve resultaten behaalt bij verschillende use cases.

Vanuit deze behoefte hebben het programma Twiin en VIPP5 samen met de Taskforce Samen Vooruit (TSV) een werkgroep gestart. De werkgroep heeft als doel om te komen tot een uitgewerkte technical agreement (TA) Notified Pull op basis van FHIR.
De werkgroep heeft samen met aangesloten leveranciers de eerste uitgangspunten van de TA geformuleerd en onderwerpen vastgesteld. Na het vaststellen van de kaders zijn we inhoudelijk met elkaar de discussie gestart om tot de best mogelijke oplossing te komen.

De uitkomsten van de discussies zijn afgelopen maanden door een schrijversgroep opgenomen in de TA. Daarnaast heeft de schrijversgroep zich gebogen over onderwerpen als autorisatie, identificatie en authenticatie en de inrichting van de 'notify. De voorstellen van de schrijversgroep, bestaande uit Twiin, Nexus, Zorgdomein, Tenzinger, Chipsoft en VZVZ, werden voorgelegd aan de werkgroep.
Gezamenlijk is besloten welke onderwerpen opgenomen zijn in de TA. Dit hele proces hebben wij als zeer positief ervaren. Er is van elkaar geleerd. Er is goed gekeken naar de diversiteit van de oplossingen en uiteindelijk zijn er oplossingen geschrapt en opgenomen.

Dit hele proces heeft de Technical Agreement Notified Pull opgeleverd, die de werkgroep met trots ter consultatie aanbiedt. 

De werkgroep stelt uw mening op prijs en daarom nodigen wij u graag uit om de TA te reviewen. Met behulp van bijgaand reviewformulier kunt u opmerkingen en suggesties kwijt. We willen u uitdrukkelijk vragen om bij elke opmerking te kijken naar een suggestie voor een mogelijke wijziging of verandering. Alle opmerkingen en suggesties worden door de schrijversgroep beoordeeld. Na beoordeling zullen de opmerkingen centraal door de werkgroep worden besproken. De uitkomsten delen we met u.

Wij adviseren u om de TA bij voorkeur met een software engineer en/of architect met kennis van FHIR en Oauth door te nemen.

U kunt bijgaand review-formulier tot 22 februari 2023 inleveren bij VIPP@NFU.nl.

Na de consultatieronde wordt de TA opgenomen in de nationale bibliotheek van Nictiz. Het programma Twiin neemt de TA op in het Twiin Afsprakenstelsel en beheert voorlopig de TA totdat duidelijk is wat de beste plaats is voor stelselregie. 

Wij willen u alvast bedanken voor uw inzet en zien uit naar een ingevuld reviewformulier.

Alle formulieren zijn als download opgenomen onder dit artikel of klik op de gemarkeerde woorden in het artikel.