Projectathon Twiin
5 juli 2024 14:54 - 14:57
Projectleider Jaco Takkenkamp is positief over de uitkomst. “In deze eerste projectathon voeren we met de leveranciers de technische test uit tussen de GtK’s. Begin november volgt een ketentest waar ook de zorgaanbieders bij betrokken zijn. Deze week hebben we gegevens uitgewisseld tussen AORTA GtK en het GtK van ChipSoft. Nexus, leverancier van het derde GtK, kijkt nu alleen mee en is bij de tweede projectathon ook van de partij.”

“We organiseren deze projectathons zodat medisch specialistische instellingen, zoals klinieken, ziekenhuizen en umc’s, volgend jaar de technische mogelijkheid hebben gezondheidsgegevens uit te wisselen. Dat gebeurt op basis van het Twiin Afsprakenstelsel en de technische afspraak (TA) in de NEN-norm voor BgZ-uitwisseling (NEN 7540). Het gaat nu dus als eerste om de BgZ plus de correspondentie. Dit is de eerste gegevensset die binnen de hele MSZ landelijk uitgewisseld gaat worden op basis van het Twiin Afsprakenstelsel. Het is een belangrijke stap omdat de Wegiz, de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, hen dit straks verplicht.”

Het projectteam is erg enthousiast dat er nu, na een intensieve voorbereidingstijd, ook echt berichten uitgewisseld zijn. “De testscripts die we daarvoor geschreven hebben zijn helemaal doorlopen. Van notificatie tot het daadwerkelijk ophalen van gegevens. Het zendende systeem en het ontvangende systeem moeten op de juiste wijze berichten kunnen versturen en ontvangen. Dat is gelukt.”

“Deze projectathon is een mooie praktijkproef voor andere gegevenssets die uitgewisseld gaan worden, zoals e-overdracht, beelden en acute zorg berichten. Andere partijen kunnen dan gebruikmaken van de ervaringen die wij nu opdoen. Denk aan een draaiboek, maar ook de interpretatie van de NEN-normen rondom bijvoorbeeld netwerkbeveiliging. Voor andere zorgtoepassingen hoeft dat niet nog een keer gedaan te worden. Zo brengen we het Twiin Afsprakenstelsel ook direct in de praktijk.”