deelnemers
29 oktober 2020
Op 29 oktober heeft Deel III van de versnellingssessies Twiin plaatsgevonden. Er is veel consensus bereikt en voor specifieke thema's zijn vervolgsessies ingepland.

Beeldbeschikbaarheid

Binnen Track1 gericht op beeldbeschikbaarheid is op de XDS vraagstukken veel consensus bereikt, wat nu verwerkt wordt in de implementatiehandleiding en het afsprakenstelsel van Twiin.

Samen met architecten, leveranciers en mensen uit het zorgveld, is besproken wat valt onder de verantwoordelijkheid van Twiin en wat opgepakt zou kunnen  worden door het zorgveld zelf. Een onderwerp waar consensus over is bereikt is bijvoorbeeld het gebruik van het BSN bij de uitwisseling tussen knooppunten. Een vervolgvraag zou nog moeten worden uitgewerkt wanneer deze niet beschikbaar is (spoed/buitenlander).  

Eind 2020 is een 1.0 versie van de implementatiehandleiding voor beeldbeschikbaarheid beschikbaar voor consultatie.

Databeschikbaarheid

Binnen Track 2 is gesproken over vraagstukken rondom Databeschikbaarheid gebaseerd op FHIR resources.

Hier zijn flinke stappen gezet. We zijn het er over eens dat FHIR ook over de gekwalificeerd Twiin knooppunten zou kunnen lopen. Daarnaast hebben we concrete vragen kunnen benoemen, welke we uit gaan werken in vervolgsessies.

Eind dit jaar wordt een eerste versie van de implementatiehandleiding rondom Databeschikbaarheid opgeleverd.

Conclusies

De neuzen staan dezelfde kant op en deze manier van samenwerken is zinvol. Aan deze samenwerking in de vorm van de versnellingssessies met leveranciers en zorgaanbieders gaan we dan ook een vervolg geven. Daarnaast blijven we de samenwerking met zorgverleners en de patiënt, maar ook andere initiatieven zoals bijvoorbeeld Nuts en andere landelijke programma’s opzoeken.

save the date

Vervolgsessies

De volgende versnellingssessies vinden plaats in de middag. Van 12 tot 13 uur is er een bijpraatsessie, van 13 tot 17 uur een werksessie.

Projectathon

In 2021 toetsen we de verschillende oplossingen in een Projectathon. Hierbij komen alle leveranciers (digitaal) samen om (technisch) te toetsen of voldaan kan worden aan het afsprakenstelsel Twiin.