logo
18 oktober 2022
Nuts wordt voor steeds meer zorgtoepassingen als infrastructuur gebruikt, waaronder voor de verpleegkundige overdracht (eOverdracht). Twiin heeft als doel verbinding realiseren tussen verschillende infrastructuren en dit met afspraken vast te leggen in het Twiin Afsprakenstelsel zodat landelijke gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders mogelijk is.


Voor de eOverdracht hebben Nuts en Twiin zich gezamenlijk gebogen over afspraken die nodig zijn voor het mogelijk maken van de verpleegkundige overdracht. Uitgangspunt hierbij is samenhang in eenheid van taal en het gebruik van internationale standaarden. Deze samenhang is beschreven in het rapport Groeipad Twiin x Nuts. Samenhang ontstaat onder andere door de adoptie van internationale open standaarden voor identificatie, authenticatie en autorisatie (genaamd Self Sovereign Identities, Verifiable Credentials en Decentralized Identifiers). Nuts is gebaseerd op deze standaarden.  

Actiz, V&VN, ZN, VZVZ, Nuts, TSV en Twiin werken in kader van de eOverdracht aan het realiseren van het geschetste groeipad in het rapport Groeipad Twiin x Nuts. De conclusie van het rapport is dat de impact van het toepassen van de genoemde internationale standaarden groot is en niet alleen geldt voor de verpleegkundige overdracht. Naar verwachting heeft het ook impact op het brede ICT-landschap van de Nederlandse Zorg.

Wil je meer weten? Download dan hier het rapport en neem bij vragen contact op via info@twiin.nl of via info@nuts.nl